NoviceOkolje

Od 18. do 26. novembra poteka evropski teden zmanjševanja odpadkov

Osrednja tema letošnjega evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je odpadna embalaža. Namesto da bi se količina nastale odpadne embalaže začela zmanjševati, se zadnja leta še povečuje, tudi zaradi naraščanja spletnih nakupov in dostave hrane.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki letos poteka med 18. in 26. novembrom, je največji in najuglednejši okoljevarstveni projekt Evropske unije, namenjen ozaveščanju o vplivu odpadkov na okolje, o pomenu zmanjševanja količine odpadkov in spodbujanju trajnostnih praks.

Letošnje aktivnosti postavljajo v ospredje odpadno embalažo. Glavna ideja je v  zmanjševanju količine proizvedenih odpadkov, ki temelji na načelu hierarhije ravnanja z odpadki in spodbuja k zmanjšanju porabe, ponovni uporabi izdelkov in materialov ter recikliranju odpadkov. Velik pomen daje tudi čiščenju oz. pobiranju odpadkov ter organizaciji čistilnih akcij.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov
Embalaža predstavlja 30% vseh nastalih komunalnih odpadkov.

Nekaj dejstev o embalaži, zbranih na podlagi statičnih podatkov Statističnega urada RS

 • V Evropski uniji se 40% nove plastike in 50% novega papirja nameni za embalažo.
 • V Sloveniji je leta 2022 nastalo približno 317.000 ton odpadne embalaže. To je skoraj 10% več kot v letu 2019.
  • Embalaža predstavlja 30% vseh nastalih komunalnih odpadkov.
  • Tretjina embalaže je bila zbrana kot mešana, tretjina kot papirnata in kartonska.
  • Steklena, lesena in plastična embalaža so predstavljale vsaka po desetino.

Pravilno ločevanje odpadkov je ključno, saj je le tako mogoče odpadno embalažo ustrezno ponovno uporabiti, reciklirati ali sežgati.

Da bi dosegli trajnostni razvoj in napredek v naših prizadevanjih, pa bi bilo nujno spremeniti tudi ustaljene potrošniške navade. Za trajnostno ravnanje potrebujemo potrošniki sicer čim več informacij, pomembno pa je, da vsak posameznik sam prevzame odgovornost za trajnostno potrošnjo dobrin.

Kako lahko sami prispevamo k trajnostnemu ravnanju oz. kako spremeniti svoj življenjski slog?

V praksi naj bi hierarhija ravnanja z odpadki posameznika osveščala tudi o osebnih ali organizacijskih odločitvah. Vsak potrošnik lahko k temu prispeva na različne načine:

 • Zmanjšanje porabe: pred nakupom se vprašajte, ali blago, ki ga boste kupili, res potrebujete. To velja tudi za embalažo, v kateri so izdelki. Ali lahko stvar morda predelate, si jo izposodite od prijatelja ali popravite polomljene predmete? Če je odgovor pritrdilen, potem lahko prispevate k zmanjšanju.
 • Ponovna uporaba je del, kjer lahko vestni potrošniki resnično naredijo razliko. Zamenjajte izdelke za enkratno uporabo z izdelki za večkratno uporabo na vseh področjih svojega življenja. To naj velja ne le za plastiko, temveč za vse izdelke za enkratno uporabo. Širite idejo in prepričajte svojega delodajalca, sošolce, družino, prijatelje ali sosede, da storijo enako.
 • Recikliranje je sicer boljše od odlaganja, vendar naj bo to zadnja od vseh prej naštetih možnosti. Zakaj? Če nekaj recikliramo, to pomeni, da že ustvarjamo odpadke. Če torej resno razmišljamo o ponovni uporabi in zmanjševanju, naj recikliranje predstavlja le manjši del naših prizadevanj.
Evropski teden zmanjševanja odpadkov
Pravilno ločevanje odpadkov je nujno, saj je le tako mogoče odpadno embalažo ustrezno ponovno uporabiti, reciklirati ali sežgati.

Še o čiščenju

Na žalost smetenje in nedovoljeno odlaganje odpadkov v okolju še naprej negativno vpliva na naš planet. Da bi preprečili njegove škodljive učinke je pomembno, da se tudi sami aktivno vključujemo, se izobražujemo in osveščamo o preprečevanju nastajanja odpadkov ter s čistilnimi akcijami prispevamo k ohranjanju območij, kjer smetenje ovira delovanje naravnih in človeških habitatov.

Kampanja Očistimo Evropo (LCUE) je aktivna v vseh evropskih državah, pridruži se ji tudi ti.

Zavod PIP, Europe Direct Podravje
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button