Okolje

Apikacija SRNA: postani ljubiteljski znanstvenik in beleži opažanja živali

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in trajnostnega upravljanja populacij.

Tudi ljubitelji narave lahko prispevamo k spremljanju stanja živalskih populacij

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali so raziskovalci Univerze na Primorskem v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja razvili aplikacijo SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode na spodnji sliki ali spletne povezave.

Vnosi opažanj živali bodo omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji. Nove tehnične možnosti omogočajo, da vsi prebivalci v naravi zbirajo terenske podatke. Tako postaja vloga “ljubiteljskih znanstvenikov” (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Postani ljubiteljski znanstvenik 

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst, boš lahko bistveno prispeval k izboljšanju poznavanja njihove razširjenosti in številčnosti. To bo omogočalo raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste. Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo harmonično ravnovesje obstoja vrst.

srna

Do aplikacije SRNA lahko dostopaš preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti (omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna.  Od začetka do konca vnosa te vodijo notranje povezave in pregledni meniji).

SRNA omogoča tudi grafični prikaz tvojih lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno omogoča tudi neposredno komunikacijo z raziskovalci. Preko nje lahko posreduješ kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov: stepchange@famnit.upr.si.

O rezultatih te bodo redno obveščali, posameznike z največ vnosi pa bodo za sodelovanje in še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili.

STAkrog
STAkrog

Sorodni članki

Back to top button