Bivanje

Bo nova koalicija upoštevala mlade?

Mladinski svet Slovenije optimističen glede nove koalicije

Mladinski svet Slovenije (MSS), krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, pozdravlja, da je koalicija upoštevala številne predloge MSS in jih vključila v koalicijsko pogodbo.

Gospodarsko in finančno krizo leta 2009 sta tako Evropska unija kot Republika Slovenija dočakali nepripravljeni. Med tistimi, ki so utrpeli najhujše posledice počasnega reagiranja so bili mladi, ki so takrat vstopali na trg dela, kar priznava tudi EU v Beli knjigi o prihodnosti Evrope in navaja, da se prvič po drugi svetovni vojni v Evropi soočamo z resničnim tveganjem, da bodo generacije današnjih mladih, tudi zaradi takratne neustrezne reakcije oblasti na nove družbene razmere slabše preskrbljene kot njihovi starši. Zato mora biti osrednja naloga nove koalicije, da v času gospodarske rasti izvede strukturne reforme in prepreči, da bi v obdobju padca gospodarske rasti ponovno dobili izgubljeno generacijo mladih.

Na MSS pozdravljajo, da se je koalicija v posebnem poglavju koalicijske pogodbe osredotočila na izboljšanje položaja mladih in v koalicijsko pogodbo vnesla kar nekaj predlogov, ki so jih na področju zaposlovanja, stanovanjske problematike in participacije predlagali na MSS.

MSS pričakuje, da bo Slovenija čimprej dobila operativno vlado, ki bo zagotavljala, da zapisani predlogi ne bodo ostali le črka na papirju.

Pričakujejo, da bo Slovenija čimprej dobila operativno vlado, ki bo zagotavljala, da zapisani predlogi ne bodo ostali le črka na papirju, temveč se bo k njihovi realizaciji pristopilo čim prej in k oblikovanju rešitev pritegnilo čim širšo strokovno in zainteresirano javnost. Ukrepi morajo biti sistemski, trajni, ne pa zgolj projektni, vezani na EU sredstva. Pri oblikovanju ukrepov se je treba zavedati demografske slike Slovenije in izjemnega pomena medgeneracijskega sodelovanja v starajoči se družbi. Prav slednje področje je v koalicijski pogodbi deležno manj poudarka. Vlada mora uvesti mentorske sheme v delovni prenos in spodbujati medgeneracijsko reševanje stanovanjskega problema (zamenjava stanovanj, obnova in prilagoditev hiš različnim generacijam …). Pogrešajo tudi ukrepe za dejansko vključevanje mladih v družbo (krepitev mladinskih organizacij, vključitev mladih v Državni svet RS in Ekonomsko-socialni svet).

Tin Kampl, predsednik MSS: »Pozdravljamo, da so nas politične stranke prepoznale kot relevantnega partnerja, in da so številni predlogi MSS našli mesto v koalicijski pogodbi. MSS bo spremljal izvajanje koalicijske pogodbe in izvajanje vladnih politik. Želimo si in verjamemo, da bo nova vlada prepoznala MSS kot strateškega partnerja, s katerim si bo skupaj prizadevala, da prepreči, da bi generacije današnjih mladih, bile revnejše kot njihovi starši.«

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGMSS

https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button