BivanjeNovice

Razpis za denarno pomoč študentskim družinam v Ljubljani

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje denarno pomoč, namenjeno študentskim družinam, s katerim želi reševati trenutne socialne stiske študentskih družin, pomagati študentskim družinam, ki so v težji socialni situaciji oz. so izpostavljeni finančnim ali podobnim stiskam; prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja.

Sredstva za denarno pomoč po tem razpisu so pridobljena iz naslova Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, katere redno delovanje omogoča njen ustanovitelj – Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na razpisu je zagotovljenih sredstev v višini 5.000,00 €, višina pomoči študentu pa znaša 500 €.

Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:

  • najmanj en starš ima status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju.

Na razpis se NE moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka. Ne glede na prvi odstavek, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Vloge se lahko odda najkasneje do vključno sobote, 23. septembra 2023.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu je na voljo tukaj.

Fundacija Študentski tolar v prihodnjih dnevih pripravlja tudi razpis za denarno pomoč za blažitev posledic poplav.

FŠT
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button