Bivanje

Cene bivanja v študentskih domovih ostajajo nespremenjene

Na Študentski organizaciji Slovenije podpirajo predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023, s katerim se v prihajajočem študijskem letu, kljub povišanju cen energentov in drugih stroškov bivanja, ohranjajo cene bivanja v javnih študentskih domovih. Kljub temu, da gre trenutno le za predlog zakona Vlade RS verjamejo, da ga bodo poslanci Državnega zbora podprli.

Študentska organizacija Slovenije, Študentski domovi Ljubljana, Študentski domovi Univerze v Mariboru, Študentski domovi Univerze na Primorskem, Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Ljubljana, Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru ter Študentski svet stanovalcev Univerze na Primorskem so v skupnih dopisih aprila in avgusta letos pristojno ministrstvo opozorili na naraščajoče cene energentov in drugih stroškov. Ti bi ob nespremenjeni višini subvencije za bivanje v študentskih domovih pomenili dvig stanarine za bivanje v študentskih domovih.

Slednje so, ob visokih cenah najema na trgu, za študente ostali edina dostopna možnost za bivanje v študijskih središčih. Če bi prišlo do pričakovanega dviga cen stanarin temu več ne bi bilo tako. Zato so tekom javne razprave tudi na ŠOS predlagali, da se na podoben način, kot pri dijaških domovih, kjer je že bila predvidena zamrznitev cen stanarin za dijaške domove ter kritje višjih stroškov iz državnega proračuna, takšna ureditev predvidi tudi za študentske domove. Marike Grubar, predsednica ŠOS: ”Ob tem opozarjamo, da je rešitev interventnega zakona predvidena le za prihajajoče študijsko leto. Glede na to, da se je subvencija v preteklem obdobju dvignila le enkrat in še to minimalno (leta 2017 iz 19,5 EUR na 21,5 EUR mesečno na študenta), predlagamo, da se v okviru Sveta Vlade RS za študentska vprašanja nemudoma odpre priprava sistemskih rešitev, prioritetno usmerjenih v dvig subvencije za bivanje v študentskih domovih in drugih vprašanj, ki jih deležniki prepoznavamo na področju bivanja študentov.”

ŠOS
ŠOS

Sorodni članki

Back to top button