Bivanje

Do leta 2100 bo ena tretjina Slovencev starejših od 65 let

Projekcija EUROPOP2023, ki jo je pripravil Eurostat, je pokazala, da se bo v prihodnjih desetletjih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Lani so starejši od 65 let predstavljali 21 odstotkov, leta 2100 naj bi jih bilo 32 odstotkov. Število prebivalcev Slovenije bo do leta 2100 upadlo za sedem odstotkov.

Število prebivalcev Slovenije naj bi sprva naraščalo do leta 2026 – po projekciji Eurostata na nekaj več kot 2.121.000. Po tem naj bi počasi upadalo. Slovenija bi imela tako leta 2100 približno 1.951.000 prebivalcev ali sedem odstotkov manj kot v letu 2022.

Predvidevajo, da se bo leta 2100 v Slovenijo priselilo 5.600 prebivalcev več, kot se jih bo iz nje odselilo. To je približno dve tretjini manj, kot je po začasnih podatkih znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2022.

Stopnja rodnosti naj bi se v prihodnosti enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72. Kljub predvideni višji rodnosti pa bo prebivalstvo Slovenije čedalje starejše.

Delež otrok, mlajših od 15 let, naj bil najnižji leta 2037 (12,5 odstotka), leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13 odstotkov. Podaljšala naj bi se tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu. Dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, naj bi živeli 89 let, deklice pa 93 let.

Kako izračunajo demografske napovedi?

Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste pogosto zelo negotovih predpostavk, so le eden izmed mogočih scenarijev za prihodnost.

Predstavljene projekcije prebivalstva temeljijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. V projekcije prebivalstva ni mogoče zajeti kratkoročnih sprememb demografskih komponent in v celoti prav tako ni mogoče zajeti vseh morebitnih demografskih posledic burnih dogajanj zadnjih let (kot so izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, pandemija covida-19 in vojna v Ukrajini).

Tudi tokratne projekcije prebivalstva predpostavljajo delno konvergenco. Ta predvideva, da se bodo socioekonomske razlike med državami, vključenimi v pripravo projekcij, v daljšem obdobju zmanjšale. To pomeni, da si bodo vse države po demografskih značilnostih sčasoma čedalje bolj podobne.

Projekcije prebivalstva EUROPOP2023 so rezultat dela evropskega statističnega urada (Eurostata). SURS objavlja rezultate projekcij EUROPOP2023 za Slovenijo kot uradne projekcije države. Projekcije prebivalstva, ki jih za druge države objavlja Eurostat, se lahko razlikujejo od uradnih nacionalnih projekcij teh držav.

Projekcije EUROPOP2023 so bile prvič objavljene marca 2023; od tod tudi naslov dokumenta EUROPOP2023.

Metapodatki in podrobnejša pojasnila so v angleškem jeziku na voljo na Eurostatovi spletni strani.

STAkrog, SURS
Arhiv DOSTOP.si, SURS

Sorodni članki

Back to top button