Novice

Evropska komisija je leto 2022 predlagala za evropsko leto mladih

Komisija je v skladu z oznanilom predsednice Ursule von der Leyen v govoru o stanju v Uniji iz leta 2021 sprejela uradni predlog o razglasitvi leta 2022 za evropsko leto mladih.

Cilj predloga za evropsko leto mladih je mladim zagotoviti boljše in številčnejše priložnosti za prihodnost. Evropska komisija je objavila tudi najnovejše poročilo EU o mladih, ki vsebuje pregled stanja v zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem, učenjem, zaposlovanjem ter državljanskim in političnim udejstvovanjem mladih v Evropi.

V sodelovanju z Evropskim parlamentom, državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi, deležniki ter mladimi samimi želi Komisija v evropskem letu mladih:

  • podpreti generacijo, ki se je med pandemijo najbolj žrtvovala, ter se ji pokloniti in ji vliti novo upanje, moč in zaupanje v prihodnost z izpostavljanjem, kako zeleni in digitalni prehod ponujata nove perspektive in priložnosti.
  • Spodbuditi vse mlade, zlasti pa tiste z manj priložnostmi, iz prikrajšanih okolij ali ranljivih skupin ter s podeželskih ali oddaljenih območij, k aktivnemu državljanstvu in zavzemanju za pozitivne spremembe.
  • Spodbujati priložnosti za mlade, ki izhajajo iz politik EU, da bi podprla njihov osebni, socialni in poklicni razvoj. Evropsko leto mladih bo tesno povezano z uspešnim izvajanjem instrumenta NextGenerationEU v zvezi z zagotavljanjem kakovostnih delovnih mest ter priložnosti za izobraževanje in usposabljanje.
  • Črpati navdih iz ukrepov, vizij in spoznanj mladih, da bi dodatno okrepila in oživila skupni projekt EU, pri čemer se bo opirala na Konferenco o prihodnosti Evrope.

V prihodnjem letubo potekalo mnogo dejavnosti na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Nanašale se bodo na vprašanja, s katerimi se soočajo mladi. Pri tem bo poudarek na prednostnih nalogah, izpostavljenih v ciljih mladih, kot so enakost in vključenost, trajnostnost, duševno zdravje in dobro počutje ter kakovostna delovna mesta. K sodelovanju bodo povabljeni mladi iz EU in od drugod. 

O predlogu Komisije za evropsko leto mladih bosta zdaj razpravljala Parlament in Svet. Upoštevala bosta tudi mnenji Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij. Dogodki in dejavnosti naj bi se začeli izvajati januarja.

Ozadje

Evropsko leto mladih bo tesno povezano z izvajanjem instrumenta NextGenerationEU. Ta mladim zagotavlja nove perspektive, vključno s kakovostnimi delovnimi mesti ter možnostmi za izobraževanje in usposabljanje za Evropo prihodnosti, poleg tega pa podpira udeležbo mladih v družbi.

V letu mladih si bodo prizadevali za sinergije in dopolnjevanje z drugimi programi EU, namenjenimi mladim, na vseh področjih politike. Poleg programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote več priložnosti za mlade ustvarjata tudi jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. Leta 2022 se bo poleg tega začel izvajati nov program, imenovan ALMA, ki bo podprl čezmejno poklicno mobilnost prikrajšanih mladih.

Strategija EU za mlade za obdobje 2019–2027 je okvir za sodelovanje EU na področju mladinske politike. Podpira udejstvovanje mladih v demokratičnem življenju, njen cilj pa je vsem mladim omogočiti udeležbo v družbi. Mladinski dialog EU je osrednje orodje teh prizadevanj.

Stališča in mnenja mladih o prihodnosti Unije se zbirajo tudi v okviru Konference o prihodnosti Evrope, katere sklepi bodo prav tako predstavljeni leta 2022. Mladi predstavljajo tretjino sodelujočih na okroglih mizah z evropskimi državljani in državljankami ter predstavnic oziroma predstavnikov na plenarnih skupščinah Konference, na katerih sodeluje tudi predsednica Evropskega mladinskega foruma.

Mlad.si
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button