IzobraževanjeNovice

Filozofska fakulteta UM do nadaljnjega ukinila predavanja v fizični obliki

Kako se bodo odzvale ostale clanice Univerze v Mariboru (UM)? V času priprave te objave je dogajanje na preostalih fakultetah mirno. Študenti pa najverjetneje lahko pričakujejo podobne ukrepe kot jih je uvedla Filozofska fakulteta (FF).

Spodaj navajamo navodila, ki jih je izdal Prof. dr. Darko Friš, dekan FF UM.

V skladu z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (Številka: 012/2020/N 1/515-MP – priloga tega dopisa), ki smo ga prejeli danes, 11. 3. 2020, ob 11.30, ter v skladu s pooblastili dekana, ki izhajajo iz teh navodil, vas obveščam, da je Filozofska fakulteta poleg splošnih preventivnih in specifičnih ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom sprejela naslednje ukrepe glede organizacije dela:

Organizacija pedagoškega dela:

Prestavitev študijskega procesa v spletno okolje – odpoved predavanj v fizični obliki

V skladu z navodili strokovne skupine UM so od danes, 11. 3. 2020, od 12. ure naprej odpovedane vse oblike pedagoškega procesa na Filozofski fakulteti v fizični obliki.

Nadomeščene bodo z delom preko e-učilnice ali drugih oblik dela na daljavo. Odpoved velja do preklica, nadaljnja navodila vam bomo posredovali kasneje.

Izvajalce in izvajalke študijskega procesa prosimo, da v največji možni meri nadomestijo študijski proces bodisi z delom preko elektronske učilnice ali na drugačen način z delom na daljavo tako, da študentkam in študentom naložijo samostojno delo od doma.

Zaenkrat vsi našteti ukrepi veljajo do preklica, razen če bi s strani strokovne komisije UM ali pristojnih državnih institucij prejeli drugačna navodila, o čemer vas bomo nemudoma obvestili po elektronski pošti in z objavo na spletnih straneh UM FF.

O vseh nadaljnjih ukrepih in organizacijskih oblikah za izvedbo pedagoškega dela vas bomo sproti obveščali.

Posredno pedagoško delo in izvajanje govorilnih ur se izvaja na naslednji način:

  • komunikacija s študenti poteka preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov (npr. Skype, Viber, Microsoft Teams),
  • uradne ure v študentskem referatu, mednarodni pisarni in vložišču se organizira samo preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov,
  • omeji se dostop študentom v strokovne službe,
  • v knjižnici se omogoči samo izposojo knjižničnih gradiv brez zadrževanja ali študija v prostorih knjižnice,
  • v zgradbi Filozofske fakultete odpovedujemo vse javne prireditve v prostorih zaprtega tipa (vsa zborovanja, študentske prireditve, kongrese, seminarje …).
  • prav tako vam odsvetujemo potovanja na ogrožena območja, Študentke in študenti, za katere se del študijskega procesa izvaja na drugih instititucijah, naj upoštevajo navodila teh institucij. Enako velja za zaposlene na FF, ki izvajajo del študijskega procesa na drugih fakultetah.

Za zaposlene na FF UM veljajo enaka pravila kot doslej (npr. prisotnost na delovne mestu, bolniška odsotnost, samoizolacija). Razlika je le v odsotnosti neposredne pedagoške obveznosti, izvedene v fizičnem kontaktu s študenti. Ukrepi se bodo prilagajali spreminjanju epidemiološke situacije.

 

 Filozofska fakulteta UM
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button