Bivanje

Kako rešiti stanovanjsko problematiko mladih?

Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije so ob mednarodnem dnevu mladih opozorili na položaj mladih v Sloveniji. Posebej so poudarili nezadostno ukrepanje Vlade Republike Slovenije glede vse bolj pereče in zaskrbljujoče stanovanjske problematike mladih.

Osamosvajanje mladih (15-29 let) v Sloveniji je zaradi negotovih oblik zaposlitve, relativno nizkih plač in skorajda neobstoječe stanovanjske politike, izjemno težko. To je še posebej izrazito na stanovanjskem področju, saj mladi bistveno težje dostopamo do stanovanj, kot so generacije pred nami.

Novi ukrepi, ki jih od vlade zahtevajo ŠOS, DOS in MSS, rešujejo stanovanjsko problematiko mladih, ki se velikokrat začne že v dijaških ali celo študentskih letih.

Naš stanovanjski položaj je skoraj povsem odvisen od naših staršev. Povprečnemu zaposlenemu mlademu posamezniku v Sloveniji žal ni omogočen dostojni najem ali nakup stanovanja – vse več mladih si vedno težje privošči bivanje v mestih, kjer so zaposleni ali se izobražujejo.

MSS, ŠOS in DOS od vlade zahtevajo nove ukrepe

Na mednarodni dan mladih so zato organizacije zahtevale naslednje ukrepe:

  • nameniti bistveno več proračunskih sredstev za reševanje stanovanjske problematike;
  • stanovanjskim skladom omogočiti večje zadolževanje za investicije;
  • povečati fond javnih stanovanj (najprej tam, kjer je potreba po njih največja);
  • še posebej več neprofitnih najemniških stanovanj za mlade;
  • graditi javne študentske domove;
  • zapolniti prazna javna in zasebna stanovanja, npr. z obdavčitvijo praznih in davčno razbremenitvijo tistih v urejenem najemu; odkupom stanovanj, prenosom lastništva itd.;
  • regulirati in omejiti oddajanje stanovanj preko spletnih platform kot je AirBnB (in naj ne bo davčno privlačnejši od dolgoročnega oddajanja v najem, kot je to sedaj) ter oddajanje stanovanj na črno;
  • povečati varnost najemnih razmerij s prenovo stanovanjske zakonodaje;
  • ponovno uvesti ugodna posojila za mlade družine;
  • spodbujati stanovanjske zadruge oz. kooperative.

Trenutno namreč znatno primanjkuje najemniških stanovanj (kot tudi stanovanj na splošno), kar predvsem občutijo mladi. Dijaki in študentje pa imajo težave z bivanjem že v času izobraževanja, saj primanjkuje tudi dijaških in študentskih domov.

V zadnjem času pa opažajo tudi vse bolj pogosto nekontrolirano (kratkotrajno) oddajanje stanovanj v turistične namene, kar povzroča dodatne težave na stanovanjskem trgu.

 

 mlad.si
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button