IzobraževanjeNovice

Kakšne so moje potrošniške pravice na ravni Evropske unije?

Zgodi se, da se znajdemo v situaciji, ko kupimo blago, bodisi osebno v trgovini ali preko spleta, pri tem pa naletimo na težave. Kako uveljavljati svoje pravice? Na koga nasloviti svojo zahtevo?

Potrošniki se iz leta v leto v večji meri poslužujemo nakupovanja preko spleta, kar posledično zajema tudi nakupe izven meja Slovenije. Kadar imate težave s kupljenim izdelkom vam svetujemo, da se najprej obrnete na trgovca oz. njihov center za stranke. Kontaktne podatke najpogosteje najdete na spletni strani trgovca.

Kot potrošniki imate pravico do uveljavljanja garancijskih in stvarnopravnih zahtevkov, kar pomeni, da je odločitev o izbiri zahtevka prepuščena vam. Svojo zahtevo podprite z dokazili (računom, pogodbo, fotografijo ali videom težave oz. napake). V kolikor z zahtevkom niste uspešni, lahko težavo poskušate rešiti zunaj sodišča s t.i. alternativnim reševanjem sporov. Postopek je cenovno ugodnejši in enostavnejši, a je hkrati zanj potrebno soglasje obeh strank.

V kolikor vaš spor zadeva spletni nakup, lahko pritožbo vložite prek spletišča za spletno reševanje sporov.  Samo spletišče je brezplačno in ga lahko uporabljate v vseh jezikih EU. Pri tem postopku boste morali skupaj s trgovcem izbrati organ za alternativno reševanje sporov, ki bo prevzel vašo zadevo. Vsak organ ravna po svojih predpisih in postopkih, možno pa je tudi plačilo pristojbin. Nacionalne kontaktne točke so vam na voljo ves čas postopka za pomoč in informacije.

potrošniki, potrošnik

Nevtralni izvensodni organi (poravnalci, mediatorji, arbitri, varuhi potrošnikovih pravic, pritožbeni odbori za potrošnike) so tisti, ki vodijo postopke alternativnega reševanja sporov. Njihova naloga je, da s predlogi skušajo najti skupno rešitev  spora med oškodovanim potrošnikom in trgovcem.  Izpolnjevati morajo stroga merila kakovosti EU, ki jamčijo, da postopek poteka učinkovito, pravično, neodvisno in transparentno.

Največkrat so ti postopki brezplačni ali cenovno zelo ugodni. Rešitev navadno dosežejo v 90 dneh. Po zakonodaji EU lahko organi za alternativno reševanje sporov obravnavajo vse pogodbene spore, za vse tržne sektorje s trgovci, ki imajo sedež v EU.  Poglejte si kateri organi so pristojni v posamezni državi EU.

Ste bili morda žrtev spletne goljufije? Predlagamo, da kaznivo dejanje goljufije prijavite policiji. Prijavo lahko oddate tudi na spletni strani SI-CERT. Tu lahko prejmete tudi več informacij o spletnih prevarah in tem, kako jih prepoznati.

Kontaktirajte potrošniško organizacijo ali regulativni organ

Potrošniške organizacije v vaši državi vam navadno lahko:

  • pojasnijo vaše pravice in
  • pomagajo pri njihovem uveljavljanju.

Če imate kot potrošniki težave s ponudnikom storitev, se lahko obrnete tudi na pristojen regulativen organ v vaši državi glede na gospodarski sektor v katerega spada storitev.  Njihove pristojnosti se od države do države razlikujejo.  Številni regulativni organi imajo poseben postopek za ponudnike storitev v svojem sektorju in lahko spore rešijo hitro in pravočasno.

potrošniki, potrošnik
Za pomoč pri iskanju ustreznega orodja za reševanje vašega spora se lahko obrnete tudi spletni vodič, ki mu opišete vašo potrošniško težavo.

Evropski potrošniški center

Nanj se lahko obrnemo kadar se pojavi težava pri nakupu blaga in storitev v drugi državi EU, Norveški in Islandiji. Lahko vam:

  • pojasnijo pravice, ki jih imate po zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji o varstvu potrošnikov,
  • svetujejo o možnih načinih reševanja pritožbe,
  • pomagajo doseči sporazumen dogovor s trgovcem, od katerega ste kupili blago ali storitev preko spleta ali osebno,
  • svetujejo za drug ustrezen organ, kadar vam sami ne bodo mogli pomagati.

Brezplačne pomoči ste deležni kadar:

  • ste v sporu s trgovcem, ki ima sedež v drugi državi EU,
  • ste se trgovcu že pritožili pisno,
  • se pritožujete v svojem imenu in ne v imenu podjetja.

Če se obrnete na trgovca ali evropski potrošniški center, kot je opisano zgoraj, imate pozneje še vedno možnost, da sprožite postopek na sodišču.

Zavod PIP
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button