Življenjski slog

Kdo bi si mislil, kateri spol na delovnem mestu flirta pogosteje …

Glede spogledovanja na delovnem mestu obstajata dve splošno priljubljeni predstavi. Prva je, da moški svoj položaj v službi pogosto uporabljajo za izkoriščanje (običajno mlajših) žensk. In drugi - za karierno napredovanje se osvajalskih tehnik pogosteje poslužujejo ženske. Kje pa tiči resnica?

Dinamiko in odnose na delovnem mestu je poleg vseh tračev in delovne politike pogosto težko obvladovati. Potem pa se temu pridruži še turbulenten svet spogledovanja na delovnem mestu. In že nekaj let se sodobna družba sprašuje, kje je meja med nedolžnimi šalami in spolnim nadlegovanjem.

Ko gre za spogledovanje na delovnem mestu, zanj običajno obstajata dve priljubljeni predstavi. Prva je, da ga moški na položajih uporabljajo za izkoriščanje ženskih kolegic, ki so običajno mlajše. In druga, da ženske spogledovanje pogosto uporabljajo za napredovanje v karieri. Pa je v tem kaj resnice?

Da in ne

Nova raziskava, objavljena v reviji Organisation Behavior and Human Decision Processes, je raziskala različne vidike spolnega vedenja na delovnem mestu. Raziskovalci so v nasprotju s stereotipi ugotovili, da je spogledovanje na poti do vrha bolj pogosto pri moških.

Koliko kdo osvaja oz. flirta so ocenjevali na podlagi koncepta družbene spolne identitete. Ta je temeljil na lastnem poročanju in ocenah o tem, kako posamezniki ocenjujejo svoje sposobnosti osvajanja. Posamezniki z močno družbeno spolno identiteto se običajno spogledujejo, da bi dosegli svoje osebne cilje. Na podlagi več obravnavanih študij so to samoidentiteto avtorji nato primerjali z družbenim spolnim vedenjem. Pod to spadajo vsa vedenja od priložnostnega spogledovanja in spolnih namigovanj pa do neposrednega spolnega nadlegovanja.

sodelavci, delo, pisarna
Spogledovanje na delovnem mestu je lahko zabavno, a se lahko mejo zdravega okusa hitro prekorači.

V eni od obravnavanih študij so udeležence prosili, naj si zamislijo scenarij, v katerem imajo močan delovni odnos s kolegom nasprotnega spola. Vprašali so jih, ali bi se kdaj začeli spogledovati – recimo dajati provokativne poglede ali razpravljati o spolnem življenju. Moški z močno socialno spolno identiteto so bili temu naklonjeni bolj kot ostali.

V drugi študiji so moški in ženske dobili priložnost, da se prek spleta seznanijo s fiktivnim sodelavcem nasprotnega spola. Sodelavcu so lahko zastavili katerokoli vprašanje s seznama spolno obarvanih vprašanj. Od bolj nagajivih do bolj umirjenih in vsakdanjih. Prva so moški postavljali precej pogosteje kot ženske.

Izkazalo se je, da je eden izmed razlogov za takšno obnašanje želja, da se izkažejo kot bolj dominantni. Moški, ki so se želeli prikazati pomembnejše od svojih kolegov, so neprimerna vprašanja namreč postavljali pogosteje.

moški, poslovni moški
So famo o ženskih spogledljivkah na delovnem mestu razširili kar moški, da bi zakrili lastne sledi?

V spet tretji študiji pa so se kot bolj privržene postavljanju sočnih vprašanj v primerjavi z ženskami izkazali tudi podrejeni moški. Vsi pridobljeni rezultati jasno kažejo, da bo spogledovanje kot taktiko preboja na vrh večkrat uporabil moški del poslovnega sveta.

Spogledovanje na delovnem mestu pa ni nujno samo slabo …

Čeprav je na slabem glasu, ima spogledovanje na delovnem mestu svoje prednosti: lajša stres, povečuje samozavest zaposlenih in lahko celo poveča produktivnost. Dokler je tvoja spogledljivost omejena na okusno hecanje, te lahko to prikaže kot šarmantnega in ekstrovertiranega. Ob tem pa je vedno potrebno poskrbeti za taktnost in primernost ter za to, da ob spogledovanju nikomur ne bo neprijetno.

DOSTOP.si / SV
Pexels

Sorodni članki

Back to top button