Tehnologija

Omrežje 5G ni nevarno, nevladne organizacije se ne strinjajo

Razpravo o vzpostavljanju omrežij 5G spremljajo številna opozorila o negativnih vplivih teh omrežij na zdravje. Pristojne institucije večinoma poudarjajo, da ni dokazanih škodljivih učinkov za zdravje ljudi pri izpostavljenostih, ki so pod mejnimi vrednostmi. Obstoječe raziskave se nanašajo na elektromagnetna sevanja na splošno.

Ali je 5G tehnologija nevarna?

Nasprotniki tehnologije 5G poudarjajo, da ta omrežja ustvarjajo oksidativni stres. In poškodbe prostih radikalov, ki imajo osrednjo vlogo pri tako rekoč vseh kroničnih boleznih. Motijo hormonske sisteme in zmanjšujejo plodnost ter z napadanjem celic povzročajo tudi raka, so zapisali v Gibanju za človeku prijazno tehnologijo.

Tehnologija 5G glede na tveganje za raka sodi v kategorijo 2B. V njej so snovi in dejavniki, ki so morda rakotvorni za človeka. Oziroma za katere obstaja omejen dokaz za rakotvornost pri človeku in manj kot zadosten dokaz pri živalih.

Po drugi strani pa del strokovne javnosti poudarja, da so pri uvajanju nove generacije mobilnega omrežja vgrajene varovalke glede negativnih vplivov in da ni razlogov za sum o tveganju za zdravje.

Zaradi tehničnih zahtev 5G se bo število baznih postaj oz. celic precej povečalo. Povečano število anten in celic prinaša določena vprašanja glede sevalnih obremenitev in vplivov na okolje in zdravje. To poudarjajo na Inštitutu za neionizirna sevanja (Inis). Nevladni organizaciji, registrirani za raziskave in razvoj na interdisciplinarnem področju neionizirnih elektromagnetnih sevanj.

Vendar pa so mejne vrednosti v frekvenčnem območju, kjer bo deloval tudi 5G, “izoblikovane tako, da varujejo pred negativnimi vplivi na zdravje,” je ocenil predsednik Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) Eric van Rongen.

Tveganje podobno kot pri stekleni volni, pudru v prahu in vloženi zelenjavi

Visokofrekvenčna elektromagnetna valovanja, kamor sodi tudi 5G, sicer po razvrstitvi Mednarodne agencije za raziskave raka sodijo v kategorijo 2B. V njej so snovi in dejavniki, ki so morda rakotvorni za človeka oz. za katere obstaja omejen dokaz za rakotvornost pri človeku in manj kot zadosten dokaz pri živalih. V tej kategoriji je na primer tudi steklena volna, pogosto uporabljeni izolator pri gradnji.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa navaja, da je posledice uporabe mobilnih telefonov mogoče umestiti v isto kategorijo kot posledice uživanja vložene zelenjave in uporabe pudra v prahu.

Seveda pa se je treba zavedati, da za tovrstne tehnologije ni nikoli mogoče nesporno dokazati, da nimajo negativnih vplivov na zdravje. Kot primer lahko vzamemo avtomobile, ki med drugim onesnažujejo zrak, a so močno zvišali življenjski standard.

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button