Okolje

Pospeši spremembo na svetovni dan voda – naredi, vse kar lahko

Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem mestu Rio de Janeiro. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Letošnja osrednja tema se glasi: »Pospeši spremembo.« Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu – za dostop do pitne vode in sanitarno ureditev za vse. Naredi, kar lahko.

Pospeši spremembo

Svetovni dan voda 2023 je posvečen pospeševanju spremembe za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarno ureditev za vse ljudi na svetu. Škodljive spremembe v vodnem krogu spodkopavajo napredek pri vseh glavnih globalnih izzivih – na področju zdravja, lakote, enakosti spolov, zaposlovanja, izobraževanja, industrije, naravnih nesreč in miru.

Leta 2015 se je svet v okviru Agende za trajnostni razvoj 2030 zavezal k Cilju trajnostnega razvoja 6 (Sustainable Development Goal 6; SDG): dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve za vse ljudi na svetu do leta 2030.

Vendar smo trenutno resno skrenili z začrtane poti. Milijardam ljudi je oteženo življenje, ogroženo je njihovo zdravje, številne šole, podjetja, zdravstveni centri, kmetije in tovarne pa ne morejo varno delovati, saj ni upoštevana njihova človekova pravica do vode in ustrezne sanitarne ureditve.

Ukrepajmo sedaj

Nujno je treba pospešiti spremembo za izboljšanje stanja, stopiti iz cone udobja in preseči svoje običajne navade. Podatki kažejo, da bi morale vlade držav delati štirikrat hitreje, da bi pravočasno dosegli Cilj trajnostnega razvoja 6. To ni stanje, ki ga lahko reši en sam človek ali skupina ljudi.

Voda vpliva na vse nas, zato moramo vsi ukrepati. Jaz, ti, tvoja družina, šola in lokalna skupnost lahko pomagamo pospešiti spremembe na svetu, tako da spremenimo način uporabe in ravnanja z vodo v svojem vsakdanjem življenju.

Leto 2023: leto zavez in leto konference OZN o vodi

Leto 2023 je posebno leto. Svetovni dan voda letos sovpada z začetkom konference Organizacije združenih narodov (OZN) o vodi (22. – 24. marec, New York, ZDA) – prvem dogodku te vrste po skoraj 50-ih letih.

Moje, tvoje, naše in vaše zaveze se bodo združile s širše zastavljenimi zavezami vlad, podjetij, organizacij, institucij in koalicij. Te zaveze bodo združene v Akcijski agendi za vodo (Water Action Agenda), ki bo predstavljena na konferenci OZN o vodi leta 2023 in je zasnovana za zagotavljanje hitrih sprememb v preostanku tega desetletja.

To je enkratna priložnost naše generacije, da se svet združi za dostop do pitne vode in sanitarne ureditve. Naredi, kar lahko. Več informacij na povezavi.

NIJZ
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button