OkoljePriložnosti

Postani prvi slovenski mladinski podnebni delegat!

Želiš prispevati k boju proti podnebnim spremembam? Predstaviti ideje in predloge na temo podnebnih sprememb na Konferenci ZN o podnebnih spremembah 2023 (COP28) v Dubaju? Če je tvoj odgovor DA potem preberi razpisno dokumentacijo in se prijavi za prvega mladinskega delegat/-ko v mednarodnih podnebnih pogajanjih.

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2023 skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v letu 2023 prvič vzpostavljajo institut mladinskega delegata Slovenije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Cilj je vključevanje mladih v proces mednarodnih podnebnih pogajanj, opolnomočenje mladih in širjenje vsebin podnebnih sprememb med mladimi.

Z namenom spodbujanja participacije mladih na področju podnebnih sprememb Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinskega delegata Slovenije v mednarodnih podnebnih pogajanjih.

Sodelovanje mladinskega delegata je predvidena v okviru aktivnosti pred, med in po zasedanju Konference pogodbenic UNFCCC, pri čemer se bo mladinski delegat udeležil Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah 2023 (COP28), ki bo potekala med 30. novembrom 2023 in 12. decembrom 2023 v Dubaju, ZAE.

Kako se prijaviš?

Kandidat/prijavitelj mora izpolniti prijavnico, ki jo lahko pošlje po elektronski pošti (prijave@mss.si). Prijavnica mora biti podpisana s strani kandidata/prijavitelja. Vloga kandidata/prijavitelja se šteje za popolno, če so izpolnjene vse rubrike v prijavnici in če ta vsebuje zahtevan podpis. Obvezna priloga k prijavnici je CV (življenjepis). Nepopolne vloge bodo zavržene in izločene iz postopka izbora.

MSS lahko naknadno, v postopku izbora, zahteva predložitev dokazil o izpolnjevanju nekaterih pogojev, ki so določeni v tem razpisu. K prijavnici lahko priložite priloge, za katere menite, da so pomembne za sam izbor.

Prijavnice morajo zaradi berljivosti biti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne ročno). Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite najkasneje do vključno petka, 15. septembra 2023 (23:59), po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila “MLADINSKI DELEGAT V MEDNARODNIH PODNEBNIH POGAJANJIH 2023 – IME IN PRIIMEK”, pri čem prijava postane veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo.

Prijavnica in celotno besedilo razpisa je na voljo na spletni strani MSS.

Informativni dan

Informativni dan bo potekal v ponedeljek, 4. septembra 2023 ob 17:00 na Zoom platformi.

Informativni dan je namenjen osnovni predstavitvi razpisa, predstavitvi programa novo ustanovljenega delegata, pričakovanjem, postopku prijave. Na usposabljanju bodo tudi prisotni predstavniki MOPE, ki bodo predstavili vsebino samega programa mladinskega delegata in pričakovanja. Za udeležbo na informativnem dnevu se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca do vključno nedelje, 3. Septembra 2023 (23:59). V kolikor se želi kdo prijaviti za informativni dan po roku, mora to sporočiti odgovornim osebam projekta.

MSS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button