Kulsko

S prostovoljstvom do vključevanja

S projektom poskušajo pripadnikom romske skupnosti omogočiti kvalitetno življenje.

Osnovni namen projekta S prostovoljstvom do vključevanja, je profesionalizacija prostovoljske dejavnosti. Poteka v obliki partnerstva med Združenjem EPEKA, so.p. in Društvom za podporo mladim Romom ter ob pomoči pridruženih partnerjev.

V prostovoljstvo usmerjajo predvsem pripadnike ranljivih skupin (Romi), z namenom ciljne osebe s programom opolnomočiti, jih aktivirati ter jim s tem omogočiti kvalitetno vključevanje v družbo, iz katere so zaradi svojih ozadij pogosto izključeni (diskriminacija, anticiganizem, rasizem, izključevanje predsodki ipd.).

Glavni cilj projekta je, da bi pripadnike romske skupnosti, ki bodo vanj vključene kot prostovoljke ali prostovoljci, tekom udejanjanja v prostovoljskih aktivnostih višale svoj zaposlitveni potencial in se preko nabiranja znanj in kompetenc približevale trgu dela. Znotraj okolja, kjer delujejo, opažajo izjemno veliko potrebo po podpori, ki bi jo znotraj prostovoljske dejavnosti potrebovali pripadniki romske skupnosti. Velika večina pripadnikov romske skupnosti na območju Maribora prejema denarno socialno pomoč (DSP). Ker so prejemniki DPS, ki opravljajo prostovoljsko delo, nagrajeni z Dodatkom za delovno aktivnost in prostovoljsko delo, jim ta dodatek pogosto predstavlja glavno motivacijo za udejanjanje znotraj prostovoljstva. Mnoge osebe, ki jim dodatek predstavlja glavno motivacijo, se hitro nehajo udejanjati znotraj programov prostovoljstva in se v raznovrstne organizacije vrnejo šele malo pred potekom prostovoljske pogodbe, s katero lahko na centrih za socialno delo uveljavljajo dodatek.

Prav zato se jim zdi pomembno, da so zaposlili dve osebi, ki se ukvarjata z dodatnim motiviranjem prostovoljcev ter skrbita za njihovo aktivno vključevanje znotraj programov tekom celotnega časa izvajanja projekta. Zaposlitev dveh oseb, ki koordinirata programe prostovoljstva in prostovoljcem nudita okrepljeno podporo v obliki mentorstva, se jim zdi nujna, saj zaradi trenutne podhranjenosti kadrov, prostovoljstvo ne dobi strokovne podpore, ki bi si jo zaslužilo, saj se gre za napredek celotne družbe.

Glavni cilj projekta je, da bi pripadnike romske skupnosti tekom udejanjanja v prostovoljskih aktivnostih višale svoj zaposlitveni potencial.

Glavne projektne aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru projekta so: dodatno motiviranje prostovoljcev in prostovoljk, okrepljeno mentorstvo, možnost opravljanja prostovoljstva znotraj delovanja pridruženih partnerjev, delavnice in izobraževanja na temo prostovoljstva, izvajanje t.i. »buddy sistema«, promocija prostovoljstva ter razširjanje projektnih rezultatov.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za javno upravo.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGZdruženje EPEKA, mlad.si
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button