Izobraževanje

Senat mariborske univerze dal zeleno luč spremembam

Senat Univerze v Mariboru je kljub protestu sindikatov dal zeleno luč predlaganim spremembam letošnjega programa dela in finančnega načrta, do katerih prihaja zaradi dodatnih finančnih prilivov s strani države.

Predlagane spremembe je po besedah rektorja, Zdravka Kavčiča, treba sprejeti do konca meseca zaradi zaključevanja državnega proračuna, zato je predlagana delitev denarja med članicami univerze, ki je vznemirila Visokošolski sindikat Slovenije in Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam, le okvirna. Točen znesek denarja, ki jim ga bo letos zaradi dviga plač in ostalih sprememb dodatno namenila država, so namreč izvedeli šele pred slabima dvema tednoma, zato poglobljena razprava o tem še ni bila možna.

V kratkem naj bi tako sprejemali še en rebalans letošnjega proračuna univerze, vmes pa po Kačičevih napovedih dorekli vse zadeve.

Rektor Zdravko Kačič je ponovil, da je razburjenje sindikatov preuranjeno, saj delitev sredstev med fakultetami še ni dorečena.

Predsednica visokošolskega sindikata na mariborski univerzi Marija Javornik Krečič je kljub temu vztrajala pri protestu. “Ne drži, da so sredstva razporejena tako, kot so bila dodeljena. Nobena druga univerza si ni privoščila kaj takega,” je dejala članom senata.

Ti so kljub temu večinsko glasovali za predlagane spremembe letnega programa dela in finančnega načrta. Člana senata Ivan Rozman in Bojan Štumberger sta ob tem pozvala ekipo rektorja in sindikat, naj v nadaljnjih pogovorih poskušata najti kompromis in v miru rešiti nastala nesoglasja.

Končno besedo na področju financ ima upravni odbor univerze, ki naj bi o predstavljenih spremembah odločal v četrtek. Visokošolski sindikat je člane upravnega odbora ta teden ponovno pozval, naj predlaganih sprememb ne podprejo. Ker ne vsebujejo ustrezne delitve sredstev med fakultetami. “Nekaterim članicam univerze ne dodeljuje niti toliko sredstev, kolikor znašajo plačni dvigi, za katere je iz stavkovnega sporazuma s sindikati vlada zagotovila sredstva. V nekaterih primerih je to celo manj kot štiri odstotke,” je navedel.

Rektor vztraja, da bodo delitev denarja med fakultetami dorekli s prihodnjim rebalansom. “Delitev sredstev še ni bila izvedena,” je poudaril.

Kolegij dekanov in študijski koledar 2019/2020

Pred sejo senata univerze je potekala seja kolegija dekanov. Na kolegiju dekanov so prvič obravnavali to temo, kasneje pa naj bi sklicali še najmanj dve takšni seji. Po rektorjevih besedah se želijo v teh razpravah lotiti tudi reševanja perečega problema notranje zadolženosti univerze, “ki se je nabirala v zadnjih desetih letih in več in je prišla do točke, ko počasi ne bo več vzdržna”. “Ko bomo dosegli soglasje o delitvi sredstev, bomo predlog posredovali upravnemu odboru, ki bo predvidoma v drugi polovici junija odločal o tem,” je po seji pojasnil.

Senat univerze je tudi sprejel študijski koledar za prihodnje leto in več sporazumov o sodelovanju z zunanjimi institucijami. Ob začetku seje je rektor čestital zgodovinarju Andreju Rahtenu za izvolitev za dopisnega člana Avstrijske akademije znanosti. Kemiku Željku Knezu za izvolitev za mednarodnega člana Akademije tehničnih znanosti Hrvaške. Ekipi ustvarjalcev platforme EduCTX za prejeto priznanje na Dnevih slovenske informatike v Portorožu.

 

 STA
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button