Delo

Število brezposelnih mladih se niža

Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je brezposelnost mladih v zadnjih letih znatno upadla.

Konec decembra 2019 je bilo registriranih 15.169 brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let. Kar za nekaj več kot polovico manj kot konec leta 2018. Stopnja brezposelnih mladih, starih do 25 let, se je znižala za skoraj 9 odstotkov. Povečuje se tudi število delovnih aktivnih mladih. Decembra 2019 je bilo delovno aktivnih 130.032 mladih, starih do 29 let, kar je za petino več kot decembra 2013.

Viša se število delovno aktivnih mladih, krajša pa je tudi obdobje brezposelnosti oseb, starih do 29 let.

Vztrajno, a zelo počasi, se krajša tudi povprečno obdobje brezposelnosti mladih. Mladi do 29 let so bili decembra 2019 povprečno brezposelni 9,9 mesecev, medtem ko je bilo decembra 2014 to obdobje dolgo 10,5 mesecev).

Na MDDSZ navajajo tudi, da v primerih brezposelnosti mladih izstopa nizka izobrazba mladih. Skoraj polovica med vsemi brezposlenimi v starostni skupini 15 do 24 let ima le osnovnošolsko izobrazbo ali manj, v starostni skupini 25-29 let pa je takšnih nekaj več kot četrtina.

Po podatkih, ki jih navaja SURS, je konec novembra 2019 največ delovno aktivnih mladih delalo v predelovalnih dejavnostih (26 odstotkov), trgovini; vzdrževanju in popravilu motornih vozil (14 odstotkov), gradbeništvu (9 odstotkov) ter v zdravstvu in socialnem varstvu (8 odstotkov).

 

 mlad.si
 Unsplash

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button