Štipendije

Štipendije Javnega štipendijskega sklada so še zmeraj na voljo

Ukrepi epidemije covid-19 se zmanjšujejo po vsej Evropi. Mogoče bomo pa le lahko šli na študij v tujino. Mask mogoče ne bomo več potrebovali, štipendijo pa zagotovo bomo.

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij.

Rok prijave: Zaradi interventnih ukrepov je rok podaljšan do vključno 9. junija 2020.
Vrednost razpisa: 3.000.000,00 evrov za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.
Višina štipendije: Štipendija se lahko dodeli za šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 evrov letno. Dodeli se tudi za življenjske stroške največ v višini 7.200,00 evrov, 12.000,00 evrov ali 15.000,00 evrov za posamezno študijsko leto. Odvisno je od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2019

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva so namenjena štipendiranju obiskov dijakov od 1. septembra 2019 dalje in obiskov študentov od 1. oktobra 2019 dalje. Pri tem se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. avgusta 2020. Študijski obisk študenta pa mora pričeti najkasneje do vključno 30. septembra 2020.

Rok prijave: Do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. septembra 2020.
Vrednost razpisa: 250.000,00 evrov.
Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 evrov za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi. Vendar ne več kot 2.500,00 evrov za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje. Lahko pa tudi v skupni višini največ 1.500,00 evrov, če bo vlagatelj v okviru študijskega obiska pripravljal oz. raziskoval za diplomsko ali magistrsko nalogo.

Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 evrov. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Republiko Severno Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali, če ima potne stroške krite delno ali v celoti iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Več informacij te čaka na spletni strani sklada.

Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2019

Slovenske izobraževalne, raziskovalne in strokovne organizacije lahko pridobijo sredstva za štipendiranje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.

Rok prijave: Do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 10. 2020
Vrednost razpisa: 450.000,00 evrov.
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini. Ti se morajo začeti med 1. januarjem 2019 in 30. septembrom 2020.

Več informacij dobiš na spletni strani sklada.

 

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Unsplash

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button