Delo

Študentsko delo – stanje in poletno delo

Na začetku je bil tudi pri študentih prisoten strah opravljati dela, pri katerih si v neposrednem stiku z ljudmi. Nekaterim tudi starši niso dovolili, da bi šli delat zaradi izpostavljenosti.

Zaradi zapiranja velikega dela gospodarstva je ponudba del padla praktično čez noč. Od 2500 del, ki smo jih imeli objavljenih pred karanteno, je v dobrem tednu ponudba padla na 400.

Še vedno pa je večina študentov zadržala delo v podjetjih, kjer so delo že opravljali. Določena podjetja, v katerih je bilo to možno, so tudi študentom organizirala delo od doma. Iskali smo študente, ki so pomagali pri varstvu otrok, dostavi živil ranljivejšim skupinam, večje povpraševanje je bilo pri trgovcih. Kasneje se je pojavila tudi potreba po pomoči v kmetijstvu zaradi izpada tujih delavcev, ki so v preteklosti opravljali tovrstna dela.

Precej je v tem času poskočila tudi ponudba del v trgovinah in del, povezanih s programiranjem, digitalizacijo ter dostavo.

Kakšna je ponudba del sedaj?

Ponudba del se je z rahljanjem vladnih ukrepov začela zviševati, zato je iz tedna v teden večja. Trenutno je na voljo okoli 1100 del.

Dela, ki jih delodajalci nudijo, so povezana z odpravo ukrepov. Zato je trenutno več ponudbe za delo v gostinstvu, še vedno v trgovinah, za razvoz hrane in podobno. So pa na voljo tudi ostala dela kot npr. delo v klicnih centrih, administraciji, del za računalnikom.

Največ študentov trenutno opravlja fizična dela, dela v prodaji ter administrativna dela.

Kakšne so urne postavke?

Urne postavke so se dvignile za okoli 10 %, povprečna urna postavka je trenutno malo nad 6 evrov bruto.

Najbolje so plačana dela, pri katerih se zahtevajo predhodne izkušnje in znanja, pridobljena s šolanjem oz. opravljanjem takšnega dela v preteklosti. Ko govorimo o boljših urnih postavkah, so mišljeni zneski nad 6,5 evrov bruto pa vse do 13 evrov bruto na uro.

Po minimalni urni postavki, ki je 5,4 evrov bruto, so plačana enostavna dela, ki se jih je možno hitro priučiti.

Kakšne so razlike v primerjavi z enakim obdobjem lani?

Lansko leto tak čas smo imeli objavljenih okoli 3.500 del. Kljub temu, da ponudba trenutno narašča, je težko oz. praktično nemogoče pričakovati, da bo ponudba takšna kot lansko leto. Manj bo možno izbirati, še vedno pa se bo dalo najti delo, s katerim si mladi zaslužijo lastni dohodek ter pridobijo delovne izkušnje.

Mladim svetujemo, da se glede možnosti opravljanja dela pozanimajo tudi pri svojih starših, prijateljih in znancih, saj vsa dela niso vedno objavljena.

Kakšna dela mladi najraje izberejo?

Da jim bo delo ustrezalo, so najbolj pomembni naslednji kriteriji: bližina delovnega mesta, plačilo in vrsta dela.

Koliko dijakov in študentov dela v poletnih mesecih?

70 % vseh, ki delajo preko študentskega servisa, opravlja dela v poletnem času.

Na kaj morajo mladi biti pozorno pred pričetkom dela?

Pred začetkom dela je treba dvigniti napotnico, saj gre v nasprotnem primeru za delo na črno. Napotnico lahko enostavno naročijo kar preko spleta.

Svetujemo, da se pred začetkom dela s podjetjem natančno dogovorijo tudi o pogojih dela:

 • o plačilu (plačilo za delo, uvajanje, obračunavanje stimulativnega dela, inventurni manko …),
 • trajanju dela,
 • zahtevah, dodatnih pogojih, internih pravilih v podjetju,
 • roku, v katerem lahko pričakuješ plačilo.

Jasen in natančen dogovor pred začetkom dela je nujno potreben, da med samim delom ali po njegovem zaključku ne pride do nesoglasij in nesporazumov.

Kakšne so obveznosti delodajalca do mladih?

Podjetja so tista, ki mladim dajejo možnost nabiranja izkušenj, zato jim svetujemo, da:

 • sporočijo kandidatom, če so jih izbrali za delo ali ne,
 • se pred pričetkom dela s kandidati dogovorijo o vseh podrobnostih (plačilu, trajanju dela, dodatnih zahtevah, roku, v katerem lahko pričakujejo plačilo),
 • pravočasno sporočijo, če dijakov/študentov za pomoč več ne rabijo,
 • pravočasno oddajo seznam delovnih ur in za opravljeno delo plačajo dogovorjeni znesek.

Kakšne so obveznosti mladih do delodajalcev?

Da dijaki in študenti nabirajo delovne izkušnje, je super. S tem so bolj samostojni in hitreje in bolje pripravljeni za vstop na trg delovne sile.

Pri opravljanju dela pa jim svetujemo, da:

 • k delu pristopijo vestno in odgovorno,
 • pokažejo zainteresiranost,
 • pridejo na delo pravočasno, saj delodajalec računa na njihovo pomoč in
 • v primeru, da na delo ne morejo priti, o tem pravočasno obvestijo delodajalca.

 

 talentiran.si
Pixabay, Giphy

Sorodni članki

Back to top button