Bivanje

Svetovni dan bivalnega okolja: kakšen je stanovanjski standard v Sloveniji?

Združeni narodi so leta 1985 prvi ponedeljek v oktobru razglasili za svetovni dan bivalnega okolja. S tem so želeli poudariti temeljno pravico vsakogar do ustreznega bivalnega okolja.

Stanovanjski standard v Sloveniji

V Sloveniji je bila leta 2021 približno polovica (54 %) naseljenih stanovanj v mestnih naseljih, v njih pa je živela nekaj manj kot polovica (49 %) prebivalcev Slovenije. Trend v zadnjih letih je preseljevanje na obrobje mest.

Stanovanjski standard v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih izboljšal. Leta 2021 je bilo 864.000 stanovanj ali 410 na 1.000 prebivalcev. Petdeset let prej jih je bilo 477.273 ali 276 na 1.000 prebivalcev.

Leta 2021 so bila stanovanja v povprečju stara 48 let. Nekaj več kot četrtina (26 %) prebivalcev je živela v stavbah, starih več kot 60 let. Velik delež prebivalcev Slovenije (66 %) je živel v eno- ali dvostanovanjskih stavbah, 31 % jih je prebivalo v tri- ali večstanovanjskih stavbah, 3 % prebivalcev pa so stanovali v skupinskih in drugih oblikah nastanitev (v domovih za upokojence, študentskih domovih, samskih domovih in drugih stavbah). 

Kakovost stanovanjskega sklada se izboljšuje

Ob popisu prebivalstva leta 1971 je bilo 34 % stanovanj tri- ali večsobnih, 50 let pozneje je bilo takih 63 %. V 2021 je večina stanovanj (93 %) imela kuhinjo, kopalnico in notranje stranišče. Leta 1971 je bilo takšnih stanovanj 42 %. V navedenem letu je bilo v Sloveniji še 3.600 stanovanj brez ustrezne temeljne plošče, tla so bila kar na zemlji.

Leta 2021 so bila stanovanja v povprečju velika 84 m2 (107 m2 v enostanovanjskih stavbah in 57 m2 v večstanovanjskih stavbah). V zadnjih desetletjih se je povprečna uporabna površina stanovanja ves čas povečevala. Delno je to tudi posledica tega, da se zadnja leta gradi precej več stanovanj v eno- ali dvo-stanovanjskih hišah kot pa v večstanovanjskih stavbah. Povprečna uporabna površina stanovanja na osebo je znašala 29,6 m2.

Lani je 18 % gospodinjstev ocenilo, da je njihovo stanovanje v slabem stanju, ker imajo težave s puščajočo streho, vlago, trhlimi okenskimi okvirji ali trhlimi tlemi. Poleg tega jih je 4 % menilo, da stanovanje ni primerno ogrevano, 6 % pa, da je stanovanje pretemno. V primerjavi z letom 2011 je to precej bolje, saj je takrat 35 % gospodinjstev ocenjevalo, da je njihovo stanovanje v slabem stanju, 6 %, da ni primerno ogrevano, in 13 %, da je pretemno.

oSTA
oSTA

Sorodni članki

Back to top button