BivanjeZnanost

Več kot tri četrtine držav pričakuje dramatično zmanjšanje rodnosti

Strokovnjaki napovedujejo velik upad rodnosti! 97 % držav do leta 2100 ne bo imelo dovolj visokih rodnostnih stopenj, da bi ohranile trenutno populacijo.

V samo nekaj desetletjih se lahko globalni vzorci prebivalstva popolnoma spremenijo, saj se rodnostne stopnje soočajo z izjemnim upadom.

V naslednjih nekaj desetletjih lahko pričakujemo dramatičen padec števila rojstev otrok v večini držav, kar bo sprožilo ogromne družbene spremembe. Upad rodnostnih stopenj bo tako velik, da več kot tri četrtine držav do leta 2050 ne bo moglo ohraniti trenutnega števila prebivalstva. Njihovo prebivalstvo se bo torej znatno zmanjšalo. S tem problemom se bo do konca stoletja soočalo več kot 97 odstotkov držav.

rodnost, ljudje, populacija
Več kot tri četrtine držav se bo spopadalo z upadom rodnosti.

Kaj lahko pričakujemo?

Študije o globalnih rodnostnih stopnjah ugotavljajo, da lahko pričakujemo dramatičen upad rodnosti v večini sveta. Obratno pa se bo zgodilo v številnih državah z nizkim dohodkom, kjer bo prišlo do porasta rodnostnih stopenj, predvsem v zahodni in vzhodni podsaharski Afriki. Do konca stoletja se pričakuje, da bo približno 77 odstotkov vseh rojstev v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Na primer leta 2021 se je 29 odstotkov svetovnih dojenčkov rodilo v podsaharski Afriki, do leta 2100 se bi naj ta delež povečal na več kot 54 odstotkov dojenčkov.

Svet se bo v prihodnosti torej hkrati spopadal z zmanjanšo in povečano stopnjo rodnosti. Mnoge države v podsaharski Afriki se bodo spopadale z najhitreje rastočim prebivalstvom na svetu. Ob upoštevanju teh ugotovitev raziskovalci trdijo, da moramo za prihodnost začeti načrtovati že zdaj. Verjamejo, da bo upad rodnostnih stopenj imelo 76 odstotkov držav. To lahko izravnavajo migracije ali politike, ki ponujajo večjo podporo staršem. Vidno pa je, da reševanje problema ne bo preprosto.

rodnost, Afrika, otrok
Strokovnjaki predvidevajo, da se bodo države v podsaharski Afriki spopadale z najhitreje rastočim prebivalstvom.

Kako izboljšati stopnje rodnosti?

Socialne politike za izboljšanje rodnosti, kot so podaljšani starševski dopust, brezplačno varstvo otrok, lahko nekoliko povečajo rodnostne stopnje. Vendar bo večina držav ostala pod nivojem, ki ga bodo potrebovale, zato bo za vzdrževanje gospodarske rasti potrebno odprto priseljevanje. Države podsaharske Afrike imajo pomemben vir, ki ga nekatere družbe že izgubljajo – mladostno prebivalstvo.

Vzroki za spremembe

Spremembe rodnostnih stopenj so predvsem posledica dveh dejavnikov: dostopa do kontracepcije in izobrazbe žensk. Ko se bomo soočali z izzivi, ki prihajajo, raziskovalci opominjajo, da ne smemo pozabiti na napredek, ki ga je svet dosegel z osvobajanjem žensk. Splošno znano je, da imajo države z dobro opredeljenimi ženskimi pravicami boljše zdravstvene rezultate in hitrejšo gospodarsko rast. Nujno je, da se promovirajo in varujejo ženske pravice ter da se ženskam omogoči, da imajo toliko otrok, kot si jih želijo, in da sledijo svoji karieri.

DOSTOP.si / RK
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button