Bivanje

Ukrepi EU za ženske in mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami

Enakost spolov je temeljna vrednota Evropske unije in izvira že iz Rimske pogodbe iz leta 1957, ki je kot prva vzpostavila načelo enakega plačila za enako delo

Evropska unija si vztrajno prizadeva za odpravo diskriminacije na podlagi spola in je danes ena izmed najvarnejših in najpravičnejših območij za ženske na svetu.

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami

25. novembra obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami, ki je temu posvečen že vse od leta 1981, ko ga je Organizacija združenih narodov razglasila v spomin na sestre Mirabal, politične aktivistke, ki so bile leta 1960 brutalno umorjene v Dominikanski republiki.

Zaradi nekaznovanosti, molka, stigme in sramu ki ga obdaja, je nasilje nad ženskami in dekleti še vedno najbolj pogosta, ponavljajoča in uničujoča kršitev človekovih pravic, ki

se kaže v obliki fizičnega, spolnega in psihološkega nasilja.

Najbolj pogosto je to:
  • nasilje nad intimnimi partnericami (pretepanje, psihološka zloraba, posilstvo v zakonu, femicid),
  • spolno nasilje in nadlegovanje (posilstvo, prisilna spolna dejanja in neželene spolne prakse, spolna zloraba otrok, prisilna poroka, nadlegovanje na ulici, zalezovanje, kibernetsko nadlegovanje);
  • trgovina z ljudmi (suženjstvo, spolno izkoriščanje);
  • pohabljanje ženskih spolnih organov;
  • poroka otrok.

Covid-19 je val nasilja nad ženskami še povečal

Ukrepi EU, Evropska unija, nasilje, eu,

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) ugotavlja, da povečan val nasilja nad ženskami v času epidemije kaže, da države EU zoper nasilje nad ženskami še vedno nimajo ustreznih zaščitnih ukrepov.

Podatki kažejo, da so se po izbruhu koronavirusa z uvedbo ukrepov in omejitvijo gibanja vse vrste nasilja nad ženskami in dekleti, zlasti pa nasilje v družini, okrepili. V dveh novih študijah inštitut ocenjuje ukrepe, ki jih je vsaka država EU sprejela za zaščito žensk med pandemijo, in ki kažejo, kako lahko vlade okrepijo vlogo ljudi, ki so priča nasilju in žrtve zaščitijo ter kako pomembna so skupna prizadevanja, da se nasilje v družini ustavi.

EU ukrepi proti nasilju nad ženskami in za enakost spolov

Nasilje zaradi spola in spolni stereotipi v EU še zdaleč niso izkoreninjeni. Čeprav je danes EU ena izmed najvarnejših in najpravičnejših območij za ženske na svetu. Po podatkih vsaka tretja ženska v EU (33 %) namreč doživi fizično in/ali spolno nasilje. V EU 22 % žensk doživelo nasilje s strani intimnega partnerja, 55 % žensk pa je bilo žrtev spolnega nadlegovanja. Prav tako je značilno, da ženske pogosteje kot moški doživljajo tudi spletno spolno nadlegovanje. Kampanja EU NON.NO.NEIN tako na primer moške in ženske spodbuja, da se uprejo nasilju nad ženskami.

Za izboljšanje tega stanja je Evropska komisija letos marca predstavila strategijo za enakost spolov za obdobje 2020-2025 v Evropi. S strategijo se zavezuje, da bo vidik spola upoštevala na vseh področjih politik EU, v njej pa določa tudi ključne ukrepe za naslednjih pet let. Strategija predstavlja cilje in ukrepe politike, da bi do leta 2025 dosegli občuten napredek v smeri spolno enakostne Evrope.

Strategija med drugim poziva k sprejetju pravnih ukrepov, s katerimi bo nasilje nad ženskami priznano kot kaznivo dejanje .

Za odpravo neenakosti pri plačilih in ovir pri iskanju in ohranjanju zaposlitve je Komisija začela javno posvetovanje o preglednosti plačil in bo do konca leta 2020 predložila zavezujoče ukrepe ženske, ki v povprečju še vedno zaslužijo 16 % manj kot moški, v največjih podjetjih EU pa je samo 8 % izvršnih direktoric. Da bi bilo v podjetjih več žensk na vodstvenih položajih, si bo Komisija še nadalje prizadevala za sprejetje predloga iz leta 2012 o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb.

Poleg tega bo Komisija spodbujala udeležbo žensk v politiki, tudi na volitvah v Evropski parlament leta 2024. Komisija namerava voditi z zgledom in si bo prizadevala doseči uravnoteženo zastopanost spolov (50 %) na vseh svojih vodstvenih ravneh do konca leta 2024.

Ukrepi EU, Evropska unija, nasilje, eu,

Prav tako si Komisija prizadeva za večjo enakost spolov ter boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kjer EU v raznih programih in politikah porabe upošteva specifične potrebe žensk, da najdejo zaposlitev ali da se samozaposlijo oz. ustanovijo podjetje, da so udeležene v digitalnem sektorju z odpravljanjem stereotipov, spodbujanjem izobraževanja in usposabljanja na področju digitalnih veščin, vsako leto pa se podeli tudi nagrada za EU inovatorke.

Unija enakosti je pravzaprav tudi ena od glavnih prednostnih nalog Komisije Ursule von der Leyen, kot je predsednica navedla že v svojih političnih usmeritvah .

Cilj Evropske komisije je torej Unija, v kateri se ženske in moški, dekleta in fantje, deklice in dečki, v vsej svoji raznolikosti, svobodno odločajo o svojem življenju, imajo enake možnosti za uspeh ter enake možnosti za udeležbo in vodenje v evropski družbi.

 

 Europe Direct Podravje
 Unsplash

Sorodni članki

Back to top button