Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Izobraževanje

Zaključuje se evropsko leto mladih: treba jih je vključevati

Evropska komisija je lani razglasila leto 2022 za evropsko leto mladih, v okviru katerega je bilo letos izvedenih več tisoč aktivnosti po vsej EU. Ob zaključku leta so prejšnji teden v Bruslju podpisali listino o mladih in demokraciji z 49 predlogi, med drugim avtorji priporočajo krepitev državljanske vzgoje v šolah in znižanje volilne starosti.

Listina o mladih in demokraciji z 49 priporočili za udeležbo mladih na vseh raveh

Ob začetku leta mladih je Evropska komisija skupaj z več deležniki zastavila štiri ključne prioritete. Te vključujejo obnovo pozitivnih perspektiv za mlade v EU s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu, podporo mladim, da postanejo aktivni državljani, omogočanje in spodbujanje priložnosti zanje na vseh ravneh ter vključevanje vidika mladih v vsa področja politike znotraj EU.

Čez evropsko leto mladih je nato Evropski odbor regij, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti iz celotne EU, združil moči z Evropskim mladinskim forumom pri soustvarjanju listine o mladih in demokraciji. Ta dokument naj bi pomagal vzpostaviti in utrditi mladim prijaznejši demokratični prostor, da bi zagotovili uradno, stalno in trajno zastopanost glasov mladih v EU.

Končna verzija listine vsebuje 49 priporočil za demokratično udeležbo mladih na treh ravneh upravljanja – lokalni in regionalni, nacionalni in na evropski ravni. Potrdili in podpisali so jo v četrtek na plenarnem zasedanju Odbora regij v Bruslju ob prisotnosti mladinskih kril evropskih političnih strank in podpredsednika Evropske komisije Margaritisa Schinasa.

Teme listine so razdeljene na štiri glavna področja:

  • izobraževanje,
  • vodenje in demokratična udeležba,
  • vloga novih tehnologij in digitalizacije ter
  • vključevanje vidika mladih v politiko in politično zastopanost.

Med konkretnimi priporočili so denimo krepitev državljanske vzgoje na vseh ravneh izobraževanja, znižanje starostne meje za udeležbo na volitvah in podpora mladim pri kandidiranju, vzpostavitev stalnih mehanizmov posvetovanja z mladimi, ter krepitev programov EU za mlade, kot je Erasmus+.

“Mlade je treba prej vključiti v upravljanje globaliziranega sveta”

Predsednica Evropskega mladinskega foruma Silja Markkula je izpostavila pomen priporočil v listini o mladih in demokraciji. Listino je opisala kot “načrt za smiselno vključevanje mladih na lokalni, nacionalni in evropski ravni”. “Potrebujemo boljše demokratične prostore, kjer se mladi počutijo varne, da lahko sodelujejo pri oblikovanju skupnosti in demokracije, tako na spletu kot zunaj spletnega okolja,” je še dejala.

“Da bi mlade opolnomočili za reševanje sedanjih ali prihodnjih kriz, jih je treba čim prej vključiti v upravljanje globaliziranega sveta,” pa je poudaril podpredsednik Odbora regij Apostolos Cicikostas (EPP).

V okviru plenarnega zasedanja je 329-članski odbor, v katerem je tudi sedem slovenskih županov, poleg listine sprejel mnenje o prihodnosti mladinske politike EU, ki med drugim poziva k aktivnemu sodelovanju mladih pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Poročevalec Tine Radinja, župan Škofje Loke, ki je pripravil mnenje odbora, je na razpravi ob predstavitvi mnenja kot prednostna področja za mlade izpostavil izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjsko problematiko, socialno varnost ter zeleni in digitalni prehod. “Zavzemamo se za to, da se perspektive mladih vključijo v vsa področja politike kot močna zapuščina projekta evropsko leto mladih,” je dejal.

“Za prenovljeno demokracijo v 21. stoletju potrebujemo inovativna orodja in sredstva za doseganje bolj vključujoče in demokratične družbe, v kateri se vsaka mlada oseba, ne glede na socialno okolje, iz katerega izhaja, raso, spol, spolno usmerjenost, prepričanje ali želje, počuti opolnomočeno in zastopano,” so še zapisali pri Evropskem mladinskem forumu.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button