Izobraževanje

Zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja

Objavljen javni razpis za leto 2019.

V Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019«.

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

  • sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
  • sklop B – »Učitelj začetnik«.

Predmet javnega razpisa so zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 24 v vzhodni in 33 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Posamezni izbrani prijavitelj za sklop A – PVZ bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019, po izteku te pogodbe pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2019.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ  je zaposlitev 61 učiteljev začetnikov, 5 v vzhodni in 56 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih in
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Posamezni izbrani prijavitelj za sklop B – UZ bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od
1. 4. 2019 do 30. 11. 2019, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 5. 2020.

Prijavitelj je lahko le zgoraj navedeni javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis ne glede na izjeme od obveznosti objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v prostorih in na spletnih straneh ZRSZ z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri (3) delovne dni javno objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za učitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu.

Predmet javnega razpisa so zaposlitve pomočnikov vzogijeteljev, učiteljev in svetovalnih delavcev.

Rok za oddajo prijav je 22. 1. 2019 do 11. ure – kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva.

Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGMIZŠ
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

 

Sorodni članki

Back to top button