NoviceŠtudentska politika

Dijaki izvolili novo predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije

V sredo, 21. oktobra 2022, je potekala I. Redna seja Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije (DOS). V okviru seje so bile izpeljane volitve za Predsednika, člane Predsedstva in Svet organizacije. Na funkcijo Predsednika Dijaške organizacije Slovenije je bil ponovno izvoljen dijak Gimnazije Bežigrad, Simon Trussevich.

Poleg njega novo Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije sestavljajo:

  • Žak Župan Galunič (Gimnazija Nova gorica) kot član Predsedstva DOS in Predsednik odbora za PR,
  • Kaja Dolenc (Gimnazija Kranj) kot članica Predsedstva DOS in Predsednica Odbora DOS za socialo,
  • Max Jerovčnik (I. gimnazija v Celju) kot član Predsedstva DOS in Predsednik Odbora DOS za izobraževanje,
  • Črtomir Kelenc (Dvojezična srednja šola Lendava) kot član Predsedstva DOS in Predsednik Odbora DOS za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje,
  • Alma Ikanović (Gimnazija Ledina) kot članica Predsedstva DOS in Predsednica Odbora za kulturo, šport in obšolske dejavnosti.

V Svet Dijaške organizacije Slovenije je bilo izvoljenih 15 svetnic in svetnikov. Skupna izjava Predsedstva Dijaške organizacije Slovenije: »Novoizvoljenemu Predsedstvu Dijaške organizacije Slovenije se zdi pomembno, da Dijaška organizacija Slovenije učinkovito zastopa pravice in interese ter uresničuje želje vseh dijakinj in dijakov v Republiki Sloveniji ne glede na kraj bivanja, nivo izobraževalnega programa in osebne okoliščine.

Ključno se nam zdi, da organizacija deluje tako na vsebinskem kot tudi na projektnem področju, saj le tako zagotovimo veliko dodano vrednost dijakom v njihovih okoljih in pri izvajanju izobraževalnega procesa. Dijaška organizacija Slovenije mora postati vodilna organizacija za iskanje predlogov za spremembe zakonodaje na področju dijaške problematike, odkritem pogovoru o izzivih dijakov v prihajajočem obdobju ter drugih priložnostih za aktivacijo vsega dijaškega potenciala.

V predsedstvu 2022/2023 smo si zastavili zelo ambiciozne cilje za celoten mandat. Verjamemo, da jih bomo sposobni uresničiti. Skupaj nam bo uspelo!«

DOS
DOS

Sorodni članki

Back to top button