Bivanje

Erasmus+ mladim pomaga do uspešnejšega življenja

Udeleženci programa Erasmus+ so uspešnejši v zasebnem in poklicnem življenju, profesorji pa po zaslugi programa bolj domiselni pri pripravi učnih načrtov, ugotavljata dve neodvisni študiji, ki ju je naročila in objavila Evropska komisija.

Rezultati študij kažejo, da ta program študentske mednarodne izmenjave mladim pomaga, da se pripravijo na digitalno dobo in da so uspešni na svoji poklicni poti. Poleg tega Erasmus+ spodbuja tudi mednarodno sodelovanje univerz in njihovo sposobnost odzivanja na potrebe trga dela.

Ugotovitve študij še kažejo, da so nekdanji študenti in študentke Erasmus+ bolj zadovoljni s svojo zaposlitvijo od tistih, ki niso bili v tujini. Poleg tega imajo bolj mednarodne poklicne poti in verjetnost, da delajo v tujini, je pri njih skoraj dvakrat večja.

Z Erasmus+ Do želene poklicne poti

Kot glavne ugotovitve študij navajajo, da Erasmus+ študentom pomaga do želene poklicne poti in hitrejše zaposlitve. Več kot 70 odstotkov nekdanjih študentov programa navaja, da po vrnitvi iz tujine bolje vedo, kakšne poklicne poti si želijo. 72 odstotkom študentov je izkušnja v tujini pomagala do prve zaposlitve.

V Evropski komisiji poudarjajo tudi, da program mednarodne izmenjave krepi občutek pripadnosti Evropi. Več kot 90 odstotkov študentov programa izboljša sposobnost dela in sodelovanja z ljudmi različnih kultur ter ima občutek evropske identitete. Največji učinek je pri tistih, ki so bili pred izmenjavo manj prepričani glede EU, ter tistih, ki so bivali v kulturno bolj različni državi od svoje. Najbolj pa se z EU identificirajo študenti iz vzhodne Evrope.

Večina sodelujočih univerz je po zaslugi projektov sodelovanja v program Erasmus+ bolje pripravljenih na digitalno preobrazbo. Z uporabo novih tehnologij ter domiselnih metod poučevanja in učenja pa krepijo mednarodno sodelovanje, še ugotavlja študija.

Pri študiji o učinku programa Erasmus+ na visokošolsko izobraževanje so analizirali skoraj 77.000 odgovorov. Med vprašanimi so bili študenti, diplomanti in zaposleni z izkušnjo Erasmus+. Ugotovitve študije o strateških partnerstvih in koalicijah znanja Erasmus+ na področju visokošolskega izobraževanja pa so utemeljili na odgovorih 258 strateških partnerstev in koalicij znanja Erasmus+ v imenu 504 organizacij, ki so v obdobju 2014-2016 prejela sredstva, ter 26 podrobnih študijah primerov.

V okviru programa Erasmus+ je med letoma 2014 in 2018 v tujino na študij, usposabljanje ali poučevanje odšlo več kot dva milijona študentov ter zaposlenih v visokošolskem izobraževanju. V istem obdobju je finančna sredstva EU prejelo skoraj 1000 strateških partnerstev Erasmus+ med visokošolskimi zavodi in 93 koalicij znanja med univerzami in podjetji.

 

 STA
 Pixabay

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button