Izobraževanje

Mineva 60 let od ustanovitve Združenja viskošolskih zavodov, predhodnika UM

Letos mineva 60 let od ustanovitve Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru, predhodnika Univerze v Mariboru.

Dne 9. decembra 1961 so v Narodnem domu v Mariboru – tedaj spremenjenem v Dom Jugoslovanske ljudske armade – prvič uradno zasedali predstavniki Združenja visokošolskih zavodov. Pred tem je po sprejetem Zakonu o ustanovitvi Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru, z dne 23. maja 1961, delovala začasna uprava pod vodstvom Tineta Laha.

Združenje je predstavljalo predhodnico kasnejše druge slovenske univerze, ki je bila v Mariboru ustanovljena 14 let pozneje leta 1975. Združenje je nastalo v okviru širitve visokošolskih zavodov zunaj ustaljenih univerzitetnih središč v takratni Jugoslaviji. Za prvega njegovega predsednika je bil izvoljen Vladimir Bračič, kasnejši prvi rektor Univerze v Mariboru.  Za njegovega namestnika pa arhitekt Jaroslav Černigoj, profesor Višje tehniške šole.

V Združenje so se vključile višje šole v Mariboru: Višja komercialna šola, Višja tehniška šola, Višja agronomska šola, Višja pravna šola, Višja stomatološka šola in Pedagoška akademija.

ustanovna skupščina UM, UM, združenje visokošolskih zavodov

Ustanovno skupščino Združenja dne 9. 12. 1961 je začel in pozdravil ravnatelj Višje komercialne šole in predsednik začasne uprave združenja Tine Lah, ki je tudi prvi podal pobudo za povezovanje mariborskih višjih šol.

Med drugimi je skupščino pozdravil tudi dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Jože Juhart, ki je sporočil pozdrave takratnega rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Maksa Šnuderla. Pri tem je izpostavil: «da Univerza v Ljubljani s simpatijo spremlja delo višjih šol in zavodov, zlasti s simpatijo pa spremlja ustanavljanje vašega združenja. Sedaj menda začno dozorevati pogoji, da se ustanovi republiško združenje mariborskih in ljubljanskih visokih šol…Želim, da bo združenje izpolnilo svojo nalogo. Prva njegova velika skrb je ta, da pomaga izgraditi Maribor v drugo univerzitetno središče«.

UM
UM, arhiv DOSTOP.si

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button