Okolje

Mladi za podnebno pravičnost

Kaj počnejo po vseslovenskih štrajkih?

Mlade, ki se zavzemajo za okolje, smo lahko spoznali v marcu, ko so priredili Podnebni štrajk in napovedali, da je protest zgolj začetek.

Kako Mladi za podnebno pravičnost nadaljujejo svoj revolt?

Gibanje Mladi za podnebno pravičnost s sporočilom »Smrt kapitalu, svoboda planetu!« se zavzemajo za ozelenitev državnega proračuna, zaprtje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in premogovnika Velenje do leta 2030. Poleg tega še za zmanjšanje izpustov v prometu za 40 odstotkov do leta 2040 ter pospešen prehod na polnovredno, čim bolj lokalno in večinoma rastlinsko prehrano ter ukrepe za naravnejše kmetijstvo. Okoljsko-klimatski, socialni in naravovarstveni vidik so tri ključne usmeritve njihovega delovanja.

1. aprila so člani gibanja Mestni občini Ljubljana predstavili svoje ne strinjanje s politiko mestnega potniškega prometa. Dogodek so poimenovali »Javni promet ni šala: Ljubljana proti podražitvam.« Nasprotujejo namreč podražitvam javnega potniškega prometa. Razumejo jih namreč kot nov odmik od udejanjanja besed o zeleni prestolnici. Skozi postavitev navideznega avtobusa pred Mestno hišo v Ljubljani, so mimoidoče pozvali, naj napišejo svoje predloge za izboljšave v Ljubljanskem potniškem prometu.

Mladi predstavili svoja stališča na odboru DZ

V torek, 9. aprila 2019, je ob 14. uri v Državnem zboru potekala nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer so predstavniki gibanja Mladi za podnebno pravičnost, okoljevarstvene organizacije (Focus, GreenpeaceUmanotera), Kampanja rešimo Muro in Študentsko društvo Iskra naslovili nujnost ustreznega reagiranja odločevalcev »na najhujšo krizo v zgodovini človeštva«.  Na 7. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ob obravnavi teme »Poziv mladih za podnebno pravičnost« so bili sprejeti različni sklepi.

Ravnokar sprejet paket sklepov je zgolj prvi korak v smeri zmanjševanja uničujočega vpliva na planet. Zato nameravajo še naprej od blizu spremljati dejavnosti Državnega zbora, Vlade in lokalnih oblasti v zvezi z okoljskimi temami. Hkrati bodo nadaljevali s terensko kampanjo ozaveščanja prebivalstva in predstavljanja ter skupnega izumljanja okoljsko bolj nevtralnih načinov življenja. Prepričani so, da je stopnja zavesti o nujnosti takojšnjega odziva na planetarno okoljsko krizo nesorazmerna z resnostjo katastrofe, ki se nam bliža ob našem ne ukrepanju.

V duhu ohranjanja okolja se je 10. aprila na Filozofski fakulteti razpravljalo o trajnostnem razvoju sveta in Slovenije. Vpraševali so se – ali je ohranjanje planeta realnost ali utopija? Predavanje in razpravo je vodil prof. Dr. Dušan Plut. Za vse zamudnike pa bo kmalu na voljo posnetek na njihovi FB strani.

»Imamo še 12 let časa, da se primerno odzovemo in preprečimo dvig globalne temperature za več kot 1,5 stopinje glede na predindustrijsko dobo. Ni neomejene rasti na omejenem planetu!« pravijo člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost.

 

 mlad.si
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button