Izobraževanje

Na mariborski univerzi center za pametna mesta

Univerza v Mariboru je bogatejša za Center za pametna mesta in skupnosti

Center za pametna mesta naj bi deloval kot platforma, ki povezuje raziskovalce, gospodarstvo, lokalne skupnosti in ostale deležnike, usmerjene v razvoj visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in posledično kakovostnejše življenje ljudi v njih.

Univerza v Mariboru bi lahko prevzela vodilno vlogo bodočega razvoja mest, primarno v vzhodni kohezijski regiji pa tudi širše.

 

»Razpršeno znanje članic Univerze v Mariboru (UM), ki pogosto naslavlja probleme življenja v mestih, bomo povezali in mu dali novo vsebino,« so razloge za ustanovitev takšnega centra članom senata univerze pojasnili dekani Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko prof. dr. Borut Žalik, Fakultete za logistiko prof. dr. Bojan Rosi in Fakultete za varnostne vede izr. prof. dr. Andrej Sotlar.

 

V koraku s svetovnimi pametnimi mesti

Prepričani so, da bi tako znanje povezali z upravljavci mest in podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem naprav in storitev za delovanje v pametnih mestih. »S tem bi UM prevzela vodilno vlogo razvoja mest, primarno v vzhodni kohezijski regiji pa tudi širše,« so prepričani.

Upravljanje z mesti na »pameten« način je postal pomemben družbeni izziv, ki so se ga lotila že mnoga razvita mesta. Koncept pametnih mest vključuje vse ključne parametre njihovega delovanja. Torej od nadzora in upravljanja s prometom, logistike do varnosti in trajnostnega prostorskega načrtovanja. Sem spadajo še oskrba z vodo in energijo, poštne storitve, ravnanje z odpadki in lokalna prehranska oskrba.

Senat univerze je na seji že dal soglasje k ustanovitvi centra za pametna mesta.

 

 DOSTOP.si / STA
 splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button