Izobraževanje

Na PF UP kmalu nov študijski program s področja umetnosti in oblikovanja

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je Pedagoški fakulteti (PF) Univerze na Primorskem (UP) podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu Vizualne umetnosti in oblikovanje.

Študijski program predstavlja sintetično povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki so medsebojno povezane v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora. Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku študija študenta usposobi za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje.

Po prvi bolonjski stopnji bodo študenti pridobili naziv diplomiran vizualni umetnik in oblikovalec (UN). Oz. diplomirana vizualna umetnica in oblikovalka (UN).

S študijskim programom bo študent pridobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja, produkcije in kritično refleksijo kulturno-umetniške vloge v družbi. Študijski program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Tako z vidika razumevanja in razvoja umetniške produkcije ter teoretično-zgodovinskih predpostavk, ki to produkcijo pogojuje.

Tako bodo novi diplomanti, ki bodo na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti zaključili prvo bolonjsko stopnjo pridobili naziv diplomiran vizualni umetnik in oblikovalec (UN) oz. diplomirana vizualna umetnica in oblikovalka (UN).

Znanja, ki jih ponuja predlagani študijski program s področja vizualnih in uporabnih umetnosti, zagotavljajo diplomantu zaposlitvene možnosti tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu. Predvsem pa je cilj oblikovanje samostojnih posameznikov (umetnikov/kulturnikov). Posameznikov, ki bodo zasledovali samostojno umetniško kariero in s tem prispevali k razvoju področja umetnosti in kulture.

Diplomanti bodo razvijali lastno umetniško produkcijo. S tem bodo prispevali k slovenski umetnostni in kulturni identiteti doma in v mednarodnem prostoru. Obenem pa bo diplomant zaposljiv tudi v storitvenih dejavnostih, ki izkazujejo potrebno po vizualnem in oblikovalskem znanju (oglaševanje in trženje, vizualne komunikacije, dizajn, kreativne industrije itd.).

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button