Kulsko

Odpadne vode izobraževalnih ustanov vsebujejo nikotin, alkohol in marihuano

Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) so na vzorcih odpadnih vod slovenskih izobraževalnih institucij določali vsebnost drog in zdravil, ki se zlorabljajo. Rezultati so pokazali, da so najbolj razširjene droge nikotin, alkohol in marihuana. Med zdravili, ki se zlorabljajo, so določili ostanke morfina in kodeina, med stimulansi pa kokaina.

Raziskovalci skupine za organsko analizo odseka za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan so na vzorcih odpadnih vod slovenskih osnovnih in srednjih šol ter visokošolskih izobraževalnih institucij določali presnovne produkte dovoljenih drog nikotina oz. tobaka in alkohola. Hkrati so določali vsebnosti zdravil, ki se zlorabljajo (morfina, kodeina in metadona) ter prepovedanih drog, kot so marihuana, kokain, amfetamini, metamfetamini, ekstazij in heroin.

V raziskavo so vključili 44 izobraževalnih institucij, ki ponujajo različno stopnjo izobraževanja. Preučevane izobraževalne ustanove so izbrali tako v urbanih kot neurbanih območjih v sedmih slovenskih občinah iz šestih statističnih regij. Rezultate o razširjenosti drog pa so primerjali glede na stopnjo izobraževanja, geografsko lego in urbanizacijo.

Razširjenost alkohola in marihuane primerljiva, med stimulansi prednjači kokain

Raziskava je pokazala, da so v splošnem nikotin, alkohol in marihuana najbolj razširjene droge. Pri tem je bila razširjenost alkohola in marihuane kljub različni dostopnosti, primerljiva. Med zdravili, ki se zlorabljajo, so raziskovalci določili biomarkerje morfina in kodeina. Med stimulansi pa je bil najbolj razširjen kokain.

V vzorcih so bile glede na nivo izobraževanja prisotne različne vrste drog. Med njimi je izstopala visoka pogostost pojavljanja morfina v visokošolskih izobraževalnih institucijah. Za slednje je bila specifična tudi pojavnost amfetamina.

Nikotin, alkohol, marihuana in kokain so bili prisotni v vzorcih odpadnih voda v izobraževalnih institucijah vseh sedmih občin. Prav tako je raziskava pokazala korelacijo med dostopnostjo oz. uporabo kokaina ter urbanizacijo, pri čemer so souporabo alkohola in kokaina določili le v vzorcih urbanih območij.

Kot so pojasnili na IJS, rezultati kažejo na prisotnost drog, ki niso bile nujno zaužite v izobraževalnih institucijah, saj presnovni produkti drog potrebujejo več časa, da se izločijo v urin. Poleg tega šolsko okolje zajema poleg šolarjev, dijakov in študentov tudi učiteljski zbor, podporno osebje in obiskovalce, ki lahko tudi prispevajo k pojavnosti določenih biomarkerjev v odpadnih vodah.

STAkrog
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button