Bivanje

Odprte prijave za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih

Na voljo je 12.149 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4685 za sprejem in 7464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Študentje lahko na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem oziroma podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport višina subvencije v študijskem letu 2022/2023 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 21,5 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov. 

V skladu z javnim razpisom za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, ki je dostopen prek spletne strani ministrstva, lahko študenti prošnjo za sprejem oddajo na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni tisti, ki bodo vlogo oddali do 16. avgusta.

Titi študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, morajo vlogo oddati prek istega portala do najkasneje 16. avgusta. 

Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno zaščito v študentskih domovih za prihodnje študijsko leto sta sicer dosegljiva na spletnih straneh študentskih domov.

ŠOS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button