Življenjski slog

Odziv mladinskega sektorja na Priporočilo Sveta “Most do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade”

Mladinske in študentske organizacije so pripravile skupno stališče o Priporočilu Sveta o okrepljenem Jamstvu za mlade (JZM).

Organizacije so stopile skupaj in pripravile skupno stališče. Te so Mladinski svet Slovenije (MSS), Sindikat Mladi plus, Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Mladinska Mreža MaMa.

Predlagali so, da se znotraj JZM vzpostavi kakovostni okvir (quality framework). Ta bo nudil varovalo, da bodo ponudbe v okviru JZM sledile vsaj tem minimalnim standardom. V priporočilo so dodali tudi druge predloge za bolj kakovostno izobraževanje in kvalitetnejša delovna mesta. Dodali so tudi konkretne predloge vezane na specifiko Slovenije.

V priporočilo so zapisali: “V dokumentu izpostavljajo tako pozitivne vidike in novosti, ki jih podpiramo, kot tudi negativne, ob tem pa predlagamo še konkretnejše dopolnitve evropskega okvira ter priporočila tudi za nacionalno raven, ki naj jih MDDSZ upošteva pri oblikovanju izvedbenega načrta Jamstva za mlade.”

Želijo si, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) upošteva njihove komentarje in jih vključi v uraden odgovor, ki ga bo Slovenija podala na omenjeni dokument.

Cel dokument je na voljo tudi na spletni strani MSS.

 

 Mladinski svet Slovenije (MSS)
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button