NovicePriložnosti

Prvič bodo podelili mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ADRASTOS

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je v sodelovanju s podpornimi partnerji objavil 1. razpis za ADRASTOS 2023 – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Organizatorji k sodelovanju vabijo izobraževalne organizacije, mladinske in druge nevladne organizacije ter neformalne skupine mladih.

Prva tovrstna nagrada v Evropi

Adrastos je slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Zavzetost mladih prepoznavajo kot ključ transformacije naše družbe v trajnostno in družbeno odgovorno družbo. Zato želijo mladim vsako leto podeliti nagrade in jih pozitivno motivirati k tem dejanjem.

Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Adrastos 2023 je ta, da gre za prvo tovrstno mladinsko nagrado v Sloveniji in tudi v Evropi. Prijavitelji so mladi, mladinske organizacije in izobraževalne institucije, ki zagotovo imajo ideje in izvirne rešitve, ki bodo izoblikovale smerokaze delovanja naše družbe v prihodnjih desetletjih.

Razpis Adrastos je namenjen mladinskim in drugim nevladnim organizacijam, izobraževalnim ustanovam in skupinam mladih, ki že delujejo na področju družbene odgovornosti ali trajnostnega razvoja ter tistim, ki so šele na začetnih stopnjah te razvojne poti. Prijavitelji se lahko potegujejo za nagrado v dveh kategorijah:

  • ADRASTOS 2023 – SEMENA SEDANJOSTI – Nagrada za že izveden mladinski projekt (v šolskem letu 2022/23) in
  • ADRASTOS 2023 – VIZIJA PRIHODNOSTI – Nagrada za idejo prihodnosti (projekt za idejo za izvedbo projekta, ki temelji na enem izmed področij oz. ciljev trajnostnega razvoja Agende ZN 2030 ter Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010).

Za sodelovanje v razpisu prijavitelji izpolnijo specializiran vprašalnik, usklajen s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010, načeli ESG (okoljski, družbeni in upravljavski vidik) ter drugimi aktualnimi evropskimi in nacionalnimi okviri  na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Celoten razpis je objavljen na spletni strani Inštituta IRDO.

adrastos

Adrastos, kralj, ki je v Antični Grčiji rešil svojo skupnost

“Nagrado smo z mladimi po vzoru nagrade Horus snovali od leta 2019. Zanjo so izbrali ime Adrastos, ki je lik iz Antične Grčije. Ta je rešil skupnost Argosa pred hudimi in temačnimi časi. Verjamem, da bodo mladi s svojimi idejami uspešno kljubovali izzivom sodobnega časa. Da se ne bodo umaknili ali zbežali pred njimi, temveč se bodo pogumno borili in z inovativnimi rešitvami ustvarili družbeno odgovorno in trajnostno zasnovano skupnost in okolje,« je ob objavi razpisa sporočila Monika Rajšp, predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Adrastos, sicer tudi članica inštituta IRDO in direktorica podjetja ClickIT.

Kaj je celovita družbena odgovornost?

Celovita družbena odgovornost je strateško orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Tej agendi sledi tudi Slovenija. Agendi sledi s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030 in drugimi strateškimi usmeritvami, ki jih usklajuje z že veljavno oz. prihajajočo evropsko zakonodajo in poročevalskimi okvirji. Primeri slednjih so EU taksonomija, Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, Evropski zeleni dogovor, Evropski Digitalni Kompas 2030 ter drugi.

»Z nagrado Adrastos mlade in njihove mentorje v izobraževalnih ustanovah učimo, kako se lotiti zelenega prehoda v praksi in jih seznanjamo z aktualnimi usmeritvami na tem področju,« je dodala mag. Anita Hrast, direktorica in soustanoviteljica Inštituta IRDO, ki Horus – Slovensko nagrado in certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetjem in drugim organizacijam podeljuje že vse od leta 2009.

Celovito družbeno odgovorno ravnanje pomeni, da se morajo organizacije zavedati svojih vplivov na naravno in družbeno okolje ter o svojem delovanju transparentno poročati, skladno z okoljskimi,  družbenimi in upravljavskimi kazalci.

Kakšne so njene prednosti?

Že od leta 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Od leta 2022 dalje v naš pravni red postopoma prehajajo predpisi, ki zahteve za poročanje razširjajo na širši krog zavezancev in poročanje standardizirajo. Izkazana družbena odgovornost pravnim osebam prinaša več konkurenčnih prednosti. Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček. Prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle in financiranje. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo. Več ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost. V ta namen zanje inštitut IRDO od leta 2016 dalje organizira izobraževanja za pridobitev certifikatov na 1. in 2. stopnji.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Adrastos pridružujejo različne organizacije, projekt sofinancirajo Urad RS za mladino in inštitut IRDO ter sponzorji.

Rok prijave

Z nagrado ADRASTOS organizatorji prepoznavajo, strokovno potrjujejo in nagrajujejo projekte in ideje ter delovanje mladih na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Prijave na razpis se zbirajo do 24. aprila, nagrade pa bodo podeljene 16. maja 2023. Udeležba na razpisu Adrastos 2023 je za mlade brezplačna.

MKC Maribor
MKC Maribor

Sorodni članki

Back to top button