IzobraževanjeNoviceTehnologija

Računalništvo in informatika kmalu obvezen predmet v osnovnih in srednjih šolah?

V pobudi sodelovanja Partnerstvo za spremembe so na ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo naslovili predlog, da se v osnovne in srednje šole kot obvezen predmet uvede računalništvo in informatika. Prav tako naj bi te vsebine uvedli v dokument, ki opredeljuje cilje in načela predšolske vzgoje, predlagajo.

Predmet računalništvo in informatika je kot splošnoizobraževalni predmet usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj računalništva in informatike ter spretnosti pri oblikovanju stališč in odnosa. Vse to učencem in dijakom omogoča dejavno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi, je v sporočilu za javnost zapisal vodja strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo in nosilec iniciative v okviru Partnerstva za spremembe Andrej Brodnik.

Partnerstvo za spremembe je pobuda sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji, ki ga AmCham Slovenija skupaj z ministrstvom za javno upravo izvaja od leta 2015.

Diplomanti morajo po Brodnikovih besedah imeti to znanje, zato je tako na univerzitetni kot tudi na visokošolski strokovni in poklicni ravni študija treba vsaj od deset do 20 odstotkov predmetov nameniti zapoznelemu pridobivanju temeljnih znanj računalništva in informatike. Pri tem ima v mislih vsa področja od družboslovja do inženirstva in od umetnosti do naravoslovja.

Študenti v Sloveniji so po njegovem opažanju v neprimerno slabšem položaju od svojih vrstnikov v bolj naprednih državah. Neenakost se razširi tudi na gospodarstvo in družbo kot celoto, je izpostavil.

Kot je spomnil, gospodarstvo opozarja, da letno potrebuje 5000 strokovnjakov s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) več, kot jih dokonča šolanje. Podrobna analiza bi medtem po njegovem mnenju pokazala, da to niso ravno strokovnjaki IKT, ampak strokovnjaki različnih področij s primernim temeljnim znanjem računalništva in informatike.

STAkrog
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button