Priložnosti

Razpis za brezposelne mlade

Ministrstvo za kulturo podpira nove karierne perspektive

Ministrstvo za kulturo (MK) je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v obdobju 2019-2021«.

Rok za prijavo je 24. maj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bodo osebe iz ciljne skupine delo opravljale pod strokovnim mentorstvom.

Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin ter spretnosti vključenih oseb. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine bo trajala najmanj 12 mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, trajnostna vključitev mladih na trg dela. Poudarek je na tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Sem so vključeni tudi mladi, ki jim grozi socialna izključenost in mladi iz marginaliziranih skupnosti.

Upravičeni prijavitelji so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost. Morajo pa biti registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji.

Ciljna skupina so brezposelni mladi, ki so v trenutku vključitve stari do vključno 29 let.

Rok za prijavo je 24. maj 2019.

Informativna delavnica bo 10. maj 2019 ob 9. uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Besedilo razpisa je dostopno na spletni strani MK.

Za mlade brezposelne osebe v vzhodni regiji prav tako poteka program Aktivium.

 

 Ministrstvo za kulturo, mlad.si
 Pixabay

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button