Okolje

Šakal po novem ne bo več ogrožena vrsta

S seznama ogroženih zavarovanih živali, na katerem sta med drugim rjavi medved in volk, se bo kmalu poslovil šakal, ki sicer ostaja zavarovana vrsta. Populacija šakala se namreč povečuje in je v ugodnem stanju.

V Sloveniji okvir za uravnavanje populacije zavarovanih vrst dajeta zakon o ohranjanju narave in uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrst, ki v našo zakonodajo prenašata evropsko direktivo o habitatih.

Države EU tako lahko pod strogo nadzorovanimi pogoji dovolijo selektiven in omejen odvzem v omejenem številu, ki ga določijo država.

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah pa se bo v Sloveniji kmalu spremenila. Ministrstvo je namreč presodilo, da je čas za poseg v populacijo šakala. Zato se spreminja tudi varstveni status šakala, ki je v številčnem in prostorskem porastu ter ni več ogrožen.

Šakali v Sloveniji od 1953

Kot je za STA pojasnil raziskovalec in profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Miha Krofel, se je šakal v Sloveniji prvič pojavil leta 1953, številčno in prostorsko pa se je močno razširil predvsem v zadnjih 10 letih. Trenutno jih pri nas živi več sto, razširjeni so po vseh regijah, največ jih je na Krasu.

Šakali lahko živijo v zelo visokih gostotah, ko je na voljo dovolj hrane (to so predvsem odpadki, mrhovina in glodavci). Te gostote lahko dosežejo tudi po pet tropov na 1000 hektarjev, kar je po njegovih pojasnilih okoli 100-krat višje kot pri volkovih.

Znan ni še noben primer, da bi šakal napadel človeka. Lahko pa bi bil nevaren, če bi se okužil s steklino. Povzroča škodo v živinoreji, predvsem pri mladih ovcah. Vendar je teh primerov razmeroma malo.

Odstrel nima praktično nobenega vpliva na populacije šakalov. Npr. v Bolgariji letno odstrelijo 20.000 šakalov brez kakšnih opaznih učinkov. Raziskave iz Afrike so pokazale, da šakali v odziv na odstrel povečajo svoje razmnoževanje. To je verjetno glavni razlog, zakaj odstrel ni učinkovit.

Populacijo šakalov so uspeli zmanjšati le v Izraelu, kar so dosegli z zmanjšanjem dostopnosti do hrane človeškega izvora (predvsem smeti in klavniških odpadkov).

Šakal tako po novem ne bo več ogrožena vrsta, kar pa ostajata rjavi medved in volk.

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button