Priložnosti

Sofinanciranje stroškov študentov UM na športnih tekmovanjih

​Univerza v Mariboru je objavila razpis za Sofinanciranje stroškov udeležbe študentov UM na športnih tekmovanjih v letu 2019. Rok za oddajo vlog je 31. avgust 2019, do 12. ure.

Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležb na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih, tekmovanjih in prvenstvih študentom Univerze v Mariboru. Študenti motajo imeti veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v  študijski program, ki ga izvaja Univerza v Mariboru.

Univerza v Mariboru bo izbranim športnikom podelila sofinanciranje v višini 30 odstotkov predvidenih stroškov, vendar znesek ne bo višji od 500 evrov.

Prijavitelj ne sme biti v rednem delovnem razmerju. ​Tekmovanja morajo biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Športnik posameznik je upravičen do sofinanciranja v višini do 30 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 500,00 EUR.​

V vlogi moraš navesti podatek o udeležbi na športnem tekmovanju (najava, vabilo, opis), podrobno in realno finančno konstrukcijo tekmovanja in v primeru ekipe priložiti še seznam vseh članov ekipe z ID številkami študentov UM. V primeru ekipe vlogo odda samo vodja.

Predlog za sofinanciranje stroškov posreduj na naslov elektronske pošte miha.pauko@um.si najkasneje do 31. 8. 2019 ali na naslov Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Vloga za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!«, do 31. 8. 2019 do 12. ure.

Več informacij lahko najdeš na spletni strani UM, ali pa v razpisni dokumentaciji:

 

 Univerza v Mariboru (UM)
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button