Izobraževanje

ŠOUM je s potrebnimi pripomočki ponovno pomagal študentom invalidom

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) že vrsto let pomaga študentom invalidom z razpisom, na katerega se lahko prijavi kdorkoli, ki ima status študenta invalida. Letos so podelili 2221,79 evrov vredna prenosna računalnika Evi in Gregorju.

Študenti s posebnimi potrebami oziroma študenti invalidi so vsi študenti, ki imajo zaradi posebnih potreb ovirano pot do uspešnega študija, saj težje izvajajo študijske obveznosti. Med njimi so na primer slepi in slabovidni, gibalno ovirani, študenti z avtističnimi motnjami … Alenka Gajšt, predstavnica Društva študentov invalidov Slovenije, poroča, da je v Mariboru trenutno prijavljenih okoli 40 takih študentov.

Pomagali že več kot 17 študentov

ŠOUM se neprestano trudi lajšati študij študentom invalidom. Zato skupaj z Društvom študentov invalidov Slovenije že vrsto let organizira razpis, na katerega se lahko prijavi kdorkoli, ki ima status študenta invalida. Organizaciji se tako povežeta, da skupaj izboljšata življenje mladih, ki potrebujejo dodatno pomoč.

Študent ob prijavi na razpis napiše, kakšen pripomoček bi potreboval in kako bi mu olajšal študij oziroma življenje. S svojimi sredstvi, ki vsako leto znašajo okoli 2000 evrov, je ŠOUM tako pomagal že več kot 17 študentom invalidom.

Prenosna računalnika za Evo in Gregorja

Letos je ŠOUM dvema študentoma, Evi in Gregorju, podaril prenosna računalnika v vrednosti 2221,79 evrov. Eva študira na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in se spopada s cerebralno paralizo. Gregor, ki se spopada z mišično nemalinsko miopatijo, pa študira na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatike Univerze v Mariboru. Prenosna računalnika jima bosta olajšala pot skozi študijske obveznosti, prav tako jima bosta pomagala v vsakdanjem življenju.

Pomoč študentom invalidom, ŠOUM, društvo študentov invalidov maribor, študenti invalidi, ŠOUM in študenti invalidi, študenti s posebnimi potrebami, dejan glazer, alena gajšt, cerebralna paraliza, mišična namalinska miopatija, podelitev pripomočkov, prenosna računalnika,pomoč invalidom, študenti invalidi in študij, razpis pomoč študentom invalidom | Uradna podelitev pripomočkov je potekala na Štuku.
Pomoč študentom invalidom, ŠOUM, društvo študentov invalidov maribor, študenti invalidi, ŠOUM in študenti invalidi, študenti s posebnimi potrebami, dejan glazer, alena gajšt, cerebralna paraliza, mišična namalinska miopatija, podelitev pripomočkov, prenosna računalnika,pomoč invalidom, študenti invalidi in študij, razpis pomoč študentom invalidom | Eva in Gregor se spopadata s cerebralno paralizo in mišično nemalinsko miopatijo.
Pomoč študentom invalidom, ŠOUM, društvo študentov invalidov maribor, študenti invalidi, ŠOUM in študenti invalidi, študenti s posebnimi potrebami, dejan glazer, alena gajšt, cerebralna paraliza, mišična namalinska miopatija, podelitev pripomočkov, prenosna računalnika,pomoč invalidom, študenti invalidi in študij, razpis pomoč študentom invalidom | Podelitve pripomočkov so se med drugim udeležili predstavniki ŠOUM in Društva študentov invalidov Slovenije.

  Pomoč študentom invalidom tudi prihodnje leto, lahko se že prijaviš

  Tradicija pomaganja študentom invalidom se bo nadaljevala tudi prihodnje leto. Predsednik ŠOUM, Dejan Glazer, poziva študente invalide, da se prijavijo na razpis “Pomoč študentom invalidom” za leto 2020. Prijavi se lahko vsak, ki ima status študenta invalida in zaprosi za pomoč v obliki pripomočkov, učne pomoči, potnih stroškov ali ostalih stroškov, povezanih s študijem. Razpis lahko najdeš na spletni strani Društva študentov invalidov in na spletni strani ŠOUM-a. Svojo prijavo lahko pošlješ na alenka@dsis-drustvo.si ali na darija.mocnik@soum.si.

   

  Mojca KUPČIČ
  Patrik KOCIPER

  Mojca Kupčič

  Novinarka

  Sorodni članki

  Back to top button