NoviceZnanost

Štipendije Za ženske v znanosti v roke fizičarki, biokemičarki in kemičarki

L'Oréal Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta dan pred mednarodnim dnevom žena v ZRC SAZU podelila priznanja nacionalnega programa L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti«. Partnerja programa sta s 5.000 evri podprla znanstveno odličnost raziskovanja eksperimentalne fizičarke Tine Arh, biokemičarke Urše Čerček in kemičarke Tjaše Rijavec, ki so se pridružile 49 mladim raziskovalkam, ki jih je program nagradil v svojih 18. letih delovanja v Sloveniji.

Nacionalni program L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti« v Sloveniji poteka od leta 2006. V svojih 18. letih je sprejel več kot 400 prijav in vključno z letošnjimi prejemnicami priznanj podprl 52 izjemnih mladih znanstvenic, ki svoje raziskovalno delo opravljajo na področju biologije, medicine, farmacije, biokemije in fizike.

Letos sta Ocenjevalna skupina in Nacionalni odbor s 5.000 evri podprla:

  • Tino Arh, eksperimentalno fizičarko, ki raziskuje magnetizem kvantnih materialov, eno najbolj živahnih področij v sodobni fiziki trdne snovi, ki bi lahko predstavljalo pomembno platformo za razvoj nove generacije kvantnih tehnologij, danes pa njihovo razumevanje zahteva uporabo najsodobnejših eksperimentalnih in teoretičnih metod.
  • Uršo Čerček, biokemičarko, ki se posveča raziskovanju nevrodegenerativnih bolezni amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in frontotemporalna demenca (FTD) s ciljem razvoja boljših terapij za zdravljenje bolezni, ki popolnoma spremenijo življenje bolnika in svojcev ter predstavljajo breme zdravstvenemu sistemu.
  • Tjašo Rijavec, kemičarko, ki se ukvarja z dediščinsko znanostjo, interdisciplinarnim področjem preučevanja kulturne in naravne dediščine, kjer se osredotoča na procese razgradnje materialov kulturne dediščine z namenom, da bi preprečila oziroma upočasnila procese razgradnje neprecenljivih muzejskih predmetov.
Za ženske v znanosti, štipendije
Tjaša Rijavec

V Sloveniji je raziskovalk le tretjina

Zadnji podatki kažejo, da med raziskovalci deluje tretjina žensk, kar Slovenijo uvršča v povprečje med državami EU. Delež raziskovalk je bil najvišji na področju medicine (61 %), najnižji pa na področju tehniških in tehnoloških ved (20 %). Med financiranimi raziskovalnimi projekti v letu 2022 je bilo 41 % takih, ki so jih vodile ženske. Najvišji delež izbranih projektov, ki jih vodijo ženske, je zabeležen na področju biotehniških ved (59 %), najmanjši pa – spet – na področju tehničnih ved (25 %).

»Slovenija je znanosti prijazna država, nedvomno pa znanstveniki, še posebej ženske v znanosti, še vedno potrebujejo spodbudo in podporo, da lahko v celoti razvijejo svoj znanstveni potencial. In prav to je tudi želja in namen uspešnega sodelovanja L’Oréala in UNESCa. Že četrt stoletja globalno in v Sloveniji že 18. leto, preko programa »Za ženske v znanosti« prepoznavamo izjemne mlade raziskovalke in znanstvenice ter jim podajamo roko na njihovi znanstveni poti,« je v uvodnem nagovoru poudarila Irena Šarić Dombaj, članica uprave in direktorica korporativnih komunikacij L’Oréal Adria – Balkan. In dodala: »Verjamem, da bodo zgled za mnoga druga dekleta, ki se danes odločajo o svoji prihodnji karieri.«

Za ženske v znanosti, štipendije
Urša Čerček

“Čaka nas še veiko dela”

Izbranim trem znanstvenicam je diplome podelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič ter ob tem izpostavil: »Čaka nas še veliko dela, če ne želimo še naprej izgubljati potenciala v znanju, ki ga lahko prispevajo znanstvenice. Nova slovenska znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija zato nedvoumno postavlja enake možnosti spolov kot osrednje načelo. Med drugim posebno pozornost namenja vključevanju enakih možnosti spolov v vseh fazah raziskovalnega procesa.

Med cilji strategije je tudi oblikovanje bolj vključujočih politik, programov in praks za odpravo neenakosti med spoloma pri zaposlovanju, napredovanju ter ohranjanju raziskovalk v raziskovalni dejavnosti. V prihodnje nameravamo vzpostaviti tudi širšo strokovno razpravo o načinih in pomenu vključevanja vidika spola v financiranje raziskav.«

Za ženske v znanosti, štipendije
Tina Arh

Predsednica nacionalnega odbora za program L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti«, prof. dr. Alenka Malej, je v svojem govoru izpostavila, da »nekaj simbolike je v tem, da L’Oréal, ki je za svoje poslanstvo postavil lepoto, podpira ženske v znanosti. Ponavadi lepoto povezujemo predvsem z neko drugo ustvarjalnostjo ljudi – z umetnostjo. A mnogi znani raziskovalci tudi v znanosti vidijo lepoto, in sicer lepoto občutkov, ko preko raziskovanja odkrijemo nekaj novega. Verjamem, da to lepoto pozna mnogo raziskovalcev.«

Grayling / BŽ
Matjaž Očko

Sorodni članki

Back to top button