Novice

Študenti gremo volit: kaj stranke obljubljajo mladim, prvič

Že to nedeljo nas čakajo državnozborske volitve, ko bomo odločali kdo bo v parlamentu zastopal naše interese za obdobje naslednjih štirih let. Ker se moramo o prihodnosti odločati tisti, ki jo bomo dejansko živeli, je pomembno, da se volitev množično udeležimo tudi mladi. Preveri, kaj nam obljublja prva polovica kandidatov.

V preteklih tednih smo izvedeli osnovne informacije o volitvah, ki bodo potekale 24. aprila in spoznali nabor strank, ki kandidirajo na njih. Tokrat podrobneje o obljubah, ki jih prva polovica strank oz. list obljublja mladim. Študenti gremo volit!

Stranke so razporejene po abecednem vrstnem redu, opisi pa povzeti iz njihovih spletnih strani, objavljenih programov in svetovnega spleta.

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Program stranke DeSUS mlade neposredno omenja samo na točki, ko napovedujejo povečanje sredstev nacionalnega stanovanjskega sklada za izgradnjo in pridobivanje nizkocenovnih stanovanj za mlade in mlade družine.

Domovinska liga – DOM

Domovinska liga želi povečati delež zasebnih šol in izboljšati kakovost izobraževalnega sistema. Iz trenutnega šolstva pa želijo odstraniti t. i. levičarsko ideologijo, balast in LGBT propagando.

Državljansko gibanje Resni.ca

Resni.ca se problematike mladih dotika na področju spodbujanja mladih prevzemnikov kmetij in reševanja stanovanjske problematike – uvedli bi državno pomoč, s katero bi bil mladim omogočen prejem posojil in odplačevanje kupnine skozi najemnino.

Gibanje Svoboda

Gibanje Svoboda želi mlade v okviru aktivnega državljanstva vključiti v odločanje o javnih zadevah. Prav tako želijo omogočiti štipendijske sheme za mlade ustvarjalce, poskrbeti za ozaveščanje mladih na področju duševnega zdravja in uvesti psihološko svetovanje na fakultetah. Mladim bi pomagali tudi z uvedbo državnih garancij za posojilo za nakup prvega stanovanja, trenuten beg možganov bi z ustvarjanjem dobrih pogojev za delo in ustreznim nagrajevanjem spremenili v kroženje možganov, šolstva pa bi se dotaknili tako, da bi učnim načrtom dodali več športnih vsebin.

volitve, državnozborske volitve, državni zbor, parlament, mladi, DeSUS, Domovinska liga, Resni.ca, Gibanje Svoboda, Lista Marjana Šarca, Levica, študenti, študentsko delo

Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSi

Program Zedinjene Slovenije se mladih povsem specifično ne dotika, razen na točki, da je potrebno v sklopu vzpostavljanja pravične družbe mlade sistemsko vzgajati v svobodne in odgovorne ljudi.

Levica

Program Levice obljublja mnoge ukrepe na področju spodbujanja dela mladih raziskovalcev, spodbujanje gibanja mladih in financiranje športa mladih. Ukinili bi študentske servise in koncesije, ki jih zdaj ti dobivajo, preusmerili v sklad za štipendije. Uredili bi več področij pravic študentskih delavcev – npr. dvig minimalne študentske postavke in uvedba pravice do dodatkov za nedeljsko, nočno in praznično delo.

Levica bi zagotovila tudi več postelj v študentskih in dijaških domovih in vzpostavila jasna pravila glede financiranja in transparentnosti poslovanja študentskih organizacij. Poleg tega bi izboljšali štipendijsko politiko in se zavzeli za zaposlovanje mladih.

Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo

Pri Listi Borisa Popoviča se zavzemajo za sprejemanje ugodnosti mladih samozaposlenih – med drugim bi mlade ob samozaposlitvi v obdobju prvih dveh let oprostili plačila prispevkov.

Lista Marjana Šarca – LMŠ

Mlade želijo bolje vključiti v politične procese in razvoj družbe, med drugim, na primer, vključitev v sooblikovanje sprememb zakonodaje, povezane z njimi. Ustrezno bi tudi posodabljali študijske in srednješolske programe. Tudi LMŠ stremi k povečanju kapacitet študentskih domov, krepitvi sheme kadrovskih štipendij in učinkovitemu reševanju stanovanjske stiske.

volitve, državnozborske volitve, državni zbor, parlament, mladi, DeSUS, Domovinska liga, Resni.ca, Gibanje Svoboda, Lista Marjana Šarca, Levica, študenti, študentsko delo

Naša dežela, stranka dr. Aleksandre Pivec

Naša dežela posebej izpostavlja zagotavljanje urejanja stanovanjskega vprašanja in dostopanja do delovnih mest. Podpirali bi mlade kmetovalce, okrepili štipendijsko politiko, zaposlovanje mladih in medgeneracijsko prenašanje znanj.

Naša prihodnost in Dobra država

Predlogi Naše prihodnosti in Dobre države se dotikajo mnogih sfer življenja mladih – postavili bi jih na prednostno listo pri pridobivanju najemniških neprofitnih stanovanj, posodobili bi izobraževalne sisteme in poenostavili vstop na trg dela. Poleg tega pa bi prevetrili tudi financiranje mladinskih organizacij in jih depolitizirali.

Sara VOCOVNIK
Unsplash

Sara Vocovnik

Novinarka

Sorodni članki

Back to top button