Bivanje

Študenti niso izjema za pogoj PCT pri uporabi javnega potniškega prometa

V nasprotju z dijaki in učenci morajo študenti za uporabo javnega potniškega prometa izpolnjevati pogoje PCT. ŠOS bo še naprej zahteval spremembo odloka tako, da bo za uporabo JPP dovolj tudi samotestiranje.

Vlada ne odstopa od pogoja PCT

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je prejela odgovor pristojnega Ministrstva za zdravje na poziv o uveljavitvi izjeme pri uveljavljanju pravice do subvencioniranega javnega potniškega prometa (JPP) in subvencionirane študentske prehrane. Določil, po katerih je za uporabo JPP za študente potreben pogoj PCT Vlada RS zaenkrat ne namerava spremeniti.

Tako do nadaljnjega velja, da morajo študenti, enako kot ostale družbene skupine (z izjemo učencev in dijakov) za uporabo JPP izpolnjevati pogoj prebolevnosti (P), cepljenja (C) oziroma testiranja (T). Pri tem zadnji pogoj izpolnijo tisti študenti, ki se plačljivo testirajo na točkah, kjer se testi izvajajo. Veljavnost teh testov je 48 (HAG) oziroma 72 (PCR) ur. To pomeni, da se morajo ti študenti testirati večkrat tedensko, da lahko nemoteno dostopajo do študija.ŠOS bo ta teden od pristojnega Ministrstva za zdravje ter Vlado RS še naprej zahteval spremembo odloka. Želijo, da bi z začetkom študijskega leta samotestiranje zadostovalo za uporabo javnega potniškega prometa. Le na ta način je terciarno izobraževanje zares dostopno.

Zmeda pri izvajanju PCT za študente

Poleg tega na ŠOS opozarjajo na druge vidike izvajanja pogoja PCT za študente. Trenutno namreč ni natančno jasno, kakšni so pogoji za dostop do knjižničnih storitev in za udeležbo na interesnih in obštudijskih dejavnosti na področju športa. Tudi za unovčevanje subvencij za subvencionirano študentsko prehrano v prostorih lokalov je še vedno potreben pogoj PCT (čeprav gre pri tem za koriščenje pravic, podeljenih na podlagi zakona). Študenti, ki opravljajo študentsko delo, pa se morajo dodatno testirati pri delodajalcu, kar prinaša dodatno zmedo.

javni potniški promet, javnega potniškega prometa, študenti, bivanje v študentskem domu in pogoji, pogoja PCT, pogoj PCT
Čeprav gre za koriščenje pravic, podeljenih na podlagi zakona, morajo študenti za koriščenje subvencije za subvencionirano prehrano izpolnjevati pogoj PCT.

Ob tem je, po zagotovilih državnih sekretarjev pristojnih ministrstev (Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport), bivanje v študentskih domovih omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoj PCT ali se tedensko samotestirajo v okviru visokošolskega zavoda. Študenti tako v študentskih domovih lahko bivajo pod enakimi pogoji, pod katerimi se udeležujejo študija v živo.

ŠOS
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button