Bivanje

V Mariboru na voljo 8 najemnih stanovanj za mlade in mlade družine

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi Stanovanjskega zakona, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor objavlja Razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam.

JMSS Maribor razpisuje oddajo osmih stanovanj, namenjenih mladim in mladim družinam. Mladim so namenjena štiri najemna stanovanja na Borštnikovi ulici, Koroški cesti, Regentovi ulici in Vrbanski cesti, najemnine pa se gilbjejo med 375 in 538 evri mesečno. Za mlade družine so na voljo štiri stanovanja na Dravski, Gosposvetski, Mlinski in Vrbanski cesti, najemnine pa znašajo med 435 in 560 evri.

Na razpis se lahko prijavijo polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače – Fram ali Občine Starše. Hkrati morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • so mladi (mladi posameznik ali mlada partnerja, pri čemer nobeden od partnerjev v letu 2022 ne dopolni 30 let).
  • Ali so mlada družina (življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki (šteje tudi potrjena nosečnost), pri čemer nobeden od partnerjev v letu 2022 ne dopolni 35 let).
  • Prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner je poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja ali uporabe stanovanja v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

Prosilci morajo podati vlogo za točno določeno stanovanje. Pri tem lahko podajo vlogo za eno ali več razpisanih stanovanj, vendar zgolj za stanovanja v kategoriji, v katero se uvrščajo (mladi oziroma mlade družine). V kolikor bo prosilec podal vlogo za stanovanje v kategoriji, za katero ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, bo vloga zavrnjena.

Za vsako stanovanje v posamezni kategoriji bo oblikovana prednostna lista, stanovanje se bo glede na število zbranih točk dodelilo prvouvrščenemu upravičencu.

Najemna stanovanja si bo možno ogledati 7. decembra 2022, v terminih, ki so zapisani v tabeli razpisa. Celotno besedilo razpisa najdeš tukaj.

Prosilci se lahko prijavijo na razpis do vključno 15. decembra 2022.

JMSS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button