Prehrana

V nekaterih citrusih odkrili presežene mejne vrednosti pesticidov

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ugotovila, da določene pošiljke pridelkov presegajo dovoljene mejne vrednosti ostankov pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metil. Najvišje ostanke omenjenih aktivnih snovi so ugotovili v citrusih iz Turčije. Uporaba teh pesticidov je od februarja 2020 v EU prepovedana.

NIJZ je objavili, da je uprava za varno hrano z analizo živil ugotovila preseganje mejnih vrednosti v okviru uradnega nadzora. Klorpirifos in klorpirifos-metil se uporabljata kot insekticid in akaricid, saj sodita med organofosforne pesticide, ki zavrejo delovanje encima acetilholinesteraza. Ta encim sodeluje pri prenašanju živčnih signalov.

Med zadnjo presojo varnosti uporabe klorpirifosa in klorpirifos metila je bilo ugotovljeno, da genotoksičnega delovanja teh dveh snovi ni možno izključiti. Poleg tega sta v študijah na poskusnih živalih vplivali na razvoj živčevja. To kažejo tudi rezultati epidemioloških raziskav na izpostavljenih ljudeh.

Določitev referenčnih oz. varnih odmerkov za klorpirifos in klorpirifos-metil ni možna zaradi nepojasnjenega genotoksičnega delovanja snovi. Posledično tudi ni možno kvantitativno oceniti tveganja, ki ga za zdravje potrošnikov, uporabnikov, delavcev in naključno prisotnih oseb predstavlja njuna uporaba. Zaradi teh in nekaterih drugih razlogov je uporaba klorpirifosa in klorpirifos-metila od februarja letos v EU prepovedana.

Največja vrednost ostankov klorpirifosa in klorpirifos-metila je v uniji zakonsko postavljena na 0,01 miligrama na kilogram živila. To je enako meji analitskega določanja snovi. Živila, v katerih je največja zakonsko dovoljena vrednost ostankov teh dveh pesticidov presežena, ne smejo biti na tržišču, so še pojasnili na NIJZ.

 

 STA
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button