Kulsko

Vedno več mladih zaposlenih

Od leta 2017 je število mladih zaposlenih zrastlo za 13,5 %.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS, se je število delovno aktivnih mladih v zadnjih petih letih povečalo za 65 %, oziroma za približno 16.600 mladih.

Med delovno aktivnimi osebami je bilo konec novembra 2018 4,7 % ali približno 42.100 mladih, tj. oseb, starih od 15 do 24 let. 70 % je bilo moških, 30 % pa žensk. Približno 95 % je bilo zaposlenih in le 5 % samozaposlenih.

Od novembra 2017 do novembra 2018 se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 13,5 % ali za približno 5000 mladih. Število delovno aktivnih mladih moških se je povečalo za 14 %, število delovno aktivnih mladih žensk pa za 11 %.

 

Največ mladih je zaposlenih v predelovalnih dejavnostih.

 

Kje je največ mladih zaposlenih?

  • v predelovalnih dejavnostih kar 31 % ali nekaj manj kot 12.900,
  • v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil 14 % oziroma nekaj manj kot 5800,
  • v gradbeništvu 11 % (nekaj več kot 4600),
  • v gostinstvu 8 % (približno 3300) in
  • v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih 8 % (nekaj manj kot 3200).

V Poročilu analize stanja na trgu dela: zaposlovnaje mladih ter upravljanje z mlajšimi zaposlenimi v Sloveniji in tujini, kjer so, med drugim, zbrali podatke o obstoječem stanju na trgu dela, lahko preberemo, kakšne lastnosti in potrebe imajo mladi danes pri zaposlovanju. Ugotovili so, da se te, v primerjavi s predhodnimi generacijami, razlikujejo predvsem v smeri večje odprtosti, sproščenosti, fleksibilnosti, uporabe tehnologije in nehierarhičnih struktur.

Več.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGmlad.si
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button