Izobraževanje

Znani so rezultati spomladanskega roka mature, danes še prijave na jesenskega

Včeraj, 11. julija, so objavili rezultate spomladanskega roka mature. Objavljeni so na šolah, dijaki pa lahko do njih dostopajo tudi prek spletne strani z uporabo svoje šifre.

94,4 odstotka uspešnih maturantov

V prvem poskusu je splošno maturo letos uspešno opravilo 5288 kandidatov oz. 94,43 odstotka vseh, ki so prvič pristopili k maturi (lani 5562 oz. 96 odstotkov). Splošne mature v spomladanskem roku ni opravilo 250 kandidatov.

Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami je 302 (lani 302). Med njimi je 172 deklet in 130 fantov. Prihajajo iz 48 gimnazij. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 18 kandidatov (julija lani 15), med njimi 10 deklet in 8 fantov.

Poklicno maturo pa je prvič v celoti uspešno opravilo 7116 oz. 91,29 odstotka kandidatov (lani 93,58 odstotka). Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 22 oz. 23 točk. Prejmejo ga tudi kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk (največje možno število točk). Takih kandidatov je bilo 296 (lani ob tem času 552), prihajajo pa s 79 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Najvišji možni splošni uspeh (23 točk oz. 20 točk) je letos doseglo 93 kandidatov (julija lani 179), od tega 68 deklet in 25 fantov.

Do četrtka se je še možno pritožiti

Do 13. julija je dijakom na voljo tudi e-vpogled v izpitno dokumentacijo mature, kjer si lahko ogledajo izpitne pole, doseženo število točk po nalogah, doseženo število točk po izpitnih polah, točkovnik in navodila za ocenjevanje.

Nato imajo do 14. julija čas, da na Državni izpitni center vložijo e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna ocene, pri čemer je cena ugovora na način izračuna izpitne ocene za 1 maturitetni predmet 6.00 €, cena ugovora na oceno za 1 maturitetni predmet pa 33.00 €. Navodila za pripravo e-ugovora najdete tukaj.

Dijak, ki želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih opravljene mature, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Upošteva se boljša ocena.

Dodatne informacije lahko dijaki dobijo vsak delavnik med 9:00 in 10:00 uro ter med 12:00 in 13:00 uro na telefonski številki: (01) 548-46-20.

Danes še zadnje prijave na jesenski rok mature

Danes se izteka rok za prijavo kandidatov na jesenski rok splošne mature. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do vključno 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite.

Jesenskega roka splošne mature se lahko udeležijo tisti, ki se spomladanskega niso mogli, ker so morali opravljati popravne izpite in torej niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole. Prijave morajo oddati že zdaj tudi tisti, ki bodo popravne izpite za 4. letnik opravljali v jesenskem roku.

Prav tako je jesenski rok mature namenjen morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov na minulih rokih.

Rezultati jesenskega izpitnega roka bodo znani v petek, 16. septembra 2022 od 7:00 ure dalje. Vpogled bo na voljo med 16. in 18. septembrom 2022.

mlad.si, STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button