Življenjski slog

Ali gledanje pornografije moškim škoduje, ženskam pa prav nasprotno?

Obsežna raziskava je ugotovila, da je vse pogostejše gledanje pornografije povezano z zmanjšano spolno zmogljivostjo pri moških in povečano spolno zmogljivostjo pri ženskah.

Pornografija kazi predstave o spolnosti

Pornografija je industrija, ki v prvi vrsti cilja na izrazito moško občinstvo. Prizori se pogosto osredotočajo na užitek moških, ženske pa prikazujejo kot dobrovoljne objekte moškega poželenja.

Zaradi tega so rezultati raziskave, objavljene v Psychological Medicine, nekoliko ironični. Ugotovili so, da je gledanje pornografije povezano z zmanjšano spolno funkcijo pri moških in povečano spolno funkcijo pri ženskah.

Avtorja Nicolas Sommet in Jacques Berent sta anonimno anketirala več kot 100 tisoč posameznikov. Ti so bili pretežno iz francosko govorečih držav, njihova povprečna starost pa je znašala 21 let. Udeleženci so odgovarjali na vprašanja o njihovih odnosih, spolnem delovanju in zadovoljstvu ter o tem, kako pogosto gledajo pornografijo. Del sodelujočih je na enaka vprašanja odgovoril še v prihodnjih dveh letih.

masturbiranje
Gledanje pornografije ima različne vplive na moški in ženski spol.

Pri pregledu rezultatov sta raziskovalca ugotovila, da moški, ki gledajo več pornografije, svojo spolno sposobnost ocenjujejo kot slabšo. Prav tako so z njihovim spolnim nastopom manj zadovoljne njihove partnerke.

Pri ženskah je bil položaj izrazito obrnjen. Ženske, ki so gledale več pornografije, so poročale o večji spolni sposobnosti in boljšem spolnem delovanju v primerjavi z ženskami, ki so je gledale manj.

In čemu bi to lahko pripisali?

Pridobljene rezultate lahko pripišemo več faktorjem. Za začetek – moški in ženske gledajo različno pornografijo. Moški imajo praviloma raje pornografijo z mnogimi fetiši, ki običajno prikazuje nerealistične prizore. To vodi do razvijanja nerealnih pričakovanj, kar zmanjša njihovo spolno zadovoljstvo.

pornografija, ženska
Ob dopolnitvi polnoletnosti si je pornografijo ogledalo že 84,4 % Američanov in 57 % Američank. Photo by SexualAlpha

Prav tako moški pornografijo gledajo izrazito pogosteje kot ženske. Če “zelo pogosto” gledanje ženski pomeni tedensko aktivnost, je pri moških lahko to tudi večkrat na dan. Dnevno gledanje pornografije pa lahko odvrača pozornost od dejanske spolnosti in moti partnerske spolne odnose.

Na drugi strani pornografija ženske uči biti svobodnejša in jim pomaga premagovati neka kulturna pričakovanja, pri katerih je ženska samo nepomemben del zgodbe o seksu. Ker vse seveda ni črno in belo, pa se obema spoloma priporoča zmerna količina pornografije.

DOSTOP.si / SV
Unsplash, SexualAlpha

Sorodni članki

Back to top button