Zdravje

Danes je svetovni dan gibanja – ali si dovolj aktiven?

10. maja obeležujemo svetovni dan gibanja, ob katerem poudarjamo pomen gibanja in zadostne telesne aktivnosti, tako odraslih kot zlasti otrok in mladostnikov. Spomladanski čas je prava priložnost za okrepitev telesne aktivnosti tudi na prostem, kjer imamo neomejene možnosti za različne vrste gibanja.

Z zdravjem povezan telesni fitnes otrok in mladostnikov (Slofit; Fakulteta za šport, UL) kaže na postopen upad deleža slovenskih otrok, ki dosegajo ustrezno raven gibalne učinkovitosti. Z zdravjem povezan telesni fitnes otrok je izračunan na podlagi štirih gibalnih sposobnosti, ki najbolj prispevajo k zmanjševanju zdravstvenega tveganja: mišična vzdržljivost, aerobna vzdržljivost, mišična moč in gibljivost. V letu 2019 (v zadnjem letu s popolnimi razpoložljivimi podatki za Slovenijo in Podravje) je v povprečju v Sloveniji 50,0 % in v Podravju 47,1 % otrok in mladostnikov, starih od 6 do 14 let, dosegalo ustrezno raven gibalne učinkovitosti. Po delnih podatkih se je tudi v letih v času epidemije z novim koronavirusom delež otrok, ki dosegajo ustrezno gibalno učinkovitost, zmanjševal.

Priporočila za otroke in mladostnike, stare od 5 do 17 let

  • Otroci in mladostniki naj bodo čez teden v povprečju vsaj 60 minut dnevno zmerno do visoko intenzivno telesno dejavni. Telesna dejavnost naj bo večinoma aerobna.
  • V telesno dejavnost naj vsaj 3-krat tedensko vključijo visoko intenzivno aerobno telesno dejavnost in tiste oblike telesne dejavnosti, ki krepijo mišice in kosti.
  • Otroci in mladostniki naj omejijo čas, ki ga preživijo sede. Zlasti naj omejijo preživljanje prostega časa pred zasloni.

Zakaj je tako pomembno, da se otrok oz. mladostnik čim več giba?

Otroci in mladostniki se zaradi drugačnega načina preživljanja prostega časa gibajo manj kot v preteklosti. V državah Evropske unije posledično zaznavamo porast prekomerne hranjenosti že pri najmlajših in manjšo gibalno učinkovitost otrok in mladih. Zato se pri njih pogosteje pojavljajo obolenja, ki sicer niso značilna za mladostnike in so povezana s pomanjkanjem gibanja ter z neprimerno prehrano (sladkorna bolezen, osteoporoza). Zaradi pomanjkanja gibanja in pretežno sedečega načina življenja imajo današnji otroci in mladina tudi več težav z ustrezno telesno držo.

Gibanje vpliva tudi na izboljšanje kognitivnih sposobnosti (učno uspešnost, načrtovanje in izvrševanje dnevnih nalog), izboljša duševno zdravje (zmanjša simptome depresije). Zaradi vsega navedenega je zelo pomembno je, da poznamo pomen gibalne dejavnosti, kot enega ključnih dejavnikov zdravega življenjskega sloga otrok in mladine ter navsezadnje tudi odraslih.

Vsak gib šteje. Bodimo aktivni. Vsakdo. Vsepovsod. Vsak dan.

NIJZ
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button