Tehnologija

E-participacija med mladimi

Razvoj individualiziranih in IKT-oblik v zadnjih dveh desetletjih.

Mladi so vse pogosteje dejavni v individualiziranih in IKT oblikah. Dolgoročno lahko pričakujemo, da bodo te oblike postale še pogostejše. Tovrstne dejavnosti zanje niso alternativa, ampak osrednja oblika politične participacije.

V zadnjih dveh desetletjih predvsem med mladimi generacijami prihaja do novih, individualiziranih oblik politične participacije. Poudarek je na participaciji v okviru informacijsko-komunikacijske tehnologije, imenovane IKT. Raziskava mladina 2018-2019, ki jo je izvedla skupina raziskovalcev CePSS Univerze v Mariboru, je statistično pokazala, da se sodelovanje pri političnih aktivnostih, ki potekajo na spletu, iz leta v leto povečuje.

Posledično se participativnih e-orodij poslužujejo tudi institucije Evropske unije (EU), predvsem Evropska komisija (EK) in Evropski parlament (EP). Ta jim omogočajo aktivno sodelovanje državljanov pri izvajanju politik. Ali ste vedeli, kaj vse lahko storite kot evropski državljan že s preprostim klikom na miško?

Najpogosteje uporabljena E-orodja so informacijska.

Vsak državljan EU in osebe s prebivališčem v eni od državi članic ima pravico dostopa do dokumentov  EP, Sveta Evrope in  EK. Iskanje in pregled dokumentov omogoča register, ki ga ima vsaka institucija in ki je odprt za javnost ter dostopen preko spletnih strani. Najbolj celovit pregled celotne dokumentacije EU pa se nahaja na naslovu EUROPA – Dokumenti Evropske unije.

Obrnete se lahko na vašo lokalno informacijsko točko Europe Direct, ki je dostopna v katerem koli uradnem jeziku EU, če potrebujete:

  • odgovor na vprašanje glede vaših pravic EU, finančna sredstva itd.,
  • povabilo na lokalne informacijske dogodke EU,
  • dokumente in publikacije EU,
  • informacije o drugih virih informacij,
  • kontaktne podatke o ustreznih organizacijah.

Institucije EU so vse bolj aktivne tudi na socialnih omrežjih. Z iskalnikom lahko poiščete strani EU na vseh socialnih omrežjih.

Komunikacijska E-orodja omogočajo dopisovanje med državljani in evropskimi institucijami ali organi v enem od uradnih jezikov EU.

Na voljo vam je Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP), kadar želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji EP. Več o načinih dopisovanja z Evropskim parlamentom in organi tega najdete v spletni zloženki – Pošta državljanov.

E-forumi

Želite prevzeti pobudo v svoje roke in vplivati na politike, ki vas zadevajo? Evropska državljanska pobuda je edinstveno inovativno orodje, ki državljanom EU omogoča sooblikovati evropsko politiko s pozivom EK, naj pripravi ustrezni zakonodajni predlog. Ko ima ta milijon podpisov podpore, EK odloči o morebitnih nadaljnjih ukrepih. Na tej platformi lahko dobite praktične informacije in nasvete o evropski državljanski pobudi ter razpravljate o temah, povezanih s pobudo.

E-peticije

Vsi državljani (EU) ali prebivalci države članice, imajo pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi naslovijo na EP peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja EU in ki jih neposredno zadevajo. To pravico do peticije, ki jo zagotavlja Pogodba, lahko uporabijo tudi vsa podjetja, organizacije ali združenja s statutarnim sedežem v EUE. Lahko je v obliki pritožbe ali zahteve, govori pa lahko o zadevah v javnem ali zasebnem interesu. Vloži peticijo in zahtevaj besedo.

Participativna E-orodja terjajo aktivno vključitev sodelujočih in hkrati predvidevajo odzivnost oblasti.

E-posvetovanja tako omogočajo sodelovanje pri pripravi zakonodaje. EK lahko poveste svoje mnenje o njenih pobudah, ali pa ji predlagate izboljšavo zakonodaje. Sodelujete lahko v spletnem posvetovanju, ki so ga oblikovali državljani sami. Izrazite svoje mnenje, skrbi, upe in pričakovanja glede prihodnosti EU. Pri navedenem ne gre za pripravo osnutkov pravil in predpisov EU, pač pa posredovanje mnenj in s tem pomoč pri izbiri prave prednostne naloge za prihodnja obdobja.

Le s povezavo informacijskih, komunikacijskih in participativnih e-orodij lahko zadostimo ključnemu cilju, ki je aktivno sodelovanje prebivalstva pri izvajanju politik. Posledično je ključnega pomena, da oblast pride mladim nasproti s prilagajanjem razvoju individualiziranih in IKT-oblik.

 

Europe Direct Podravje
freeimages, Europe Direct Podravje

Grem volit banner

Sorodni članki

Back to top button