Novice

Kaj spremenjene avtobusne linije prinašajo študentom?

Če se neusmiljeno širi bela cona, se v Mariboru obeta tudi prenova avtobusnih linij in prenova sistema potniškega prometa. Kaj to pomeni za potnike? Do sprememb naj bi prišlo še v letošnjem letu.

Čemu spremembe?

Spremembe avtobusnih linij je Mestna občina Maribor napovedala še za to leto. Čemu prihaja do sprememb?
Na Mestni občini Maribor poudarjajo, da so glavni cilji prenove povečanje števila potnikov, zagotovitev dostopnosti avtobusnega prevoza čim večjemu številu prebivalcev, prilagajanje spremembam v mestu zaradi novogradenj in optimatiziranje njegovega delovanja tako, da čim bolj zmanjšajo stroške oziroma izdatke.

Prenovo avtobusnih linij so zasnovali na osnovi študije, ki so jo pripravili strokovnjaki Univerze v Mariboru. Pojasnili so, da so občani v anketi, ki so jo izvedli, kot glavni razlog, ki jih odvrača od pogostejše rabe javnega potniškega prometa, najpogosteje navajali premajhno pogostost voženj. Med obstoječimi linijami so velike razlike v številu potnikov, nastala so tudi nova naselja v Studencih in na Pobrežju, kar prav tako vpliva na premike potnikov.

avtobusne linije, potniški promet, spremembe, MOM
Predloge za spremembe sta v sodelovanju pripravila MOM in Univerza v Mariboru.

Kakšne spremembe se nam obetajo?

Na podlagi analize, so bile določene linije z odhodi avtobusov na 10 minut. Te linije povezujejo najpogosteje naseljene dele občine in tvorijo mrežo, ki omogoča udobnejše prestopanje. To so linije:

  • G1 (Tezno)
  • G2 (Nova vas)
  • G3 (mestna krožna linija)
  • G4 (Studenci)
  • G5 (mestna linija po Lentu)
  • G6 (Vzpenjača)

Predvidenih je 13 povezovalnih linij, dostopnost pa zagotavljajo tudi v redkeje naseljenih predelih. V koničnem času naj bi vozile na 25 minut ali več.

Med spremembami se je znašla tudi uvedba nove linije 22, ki omogoča hitro povezavo med severom in jugom mesta. Namenjena pa je tudi kot P+R povezava pri E.Leclercu in na Šentiljski. Liniji 3 in 12 bi postali mestni krožni liniji. Linija 8 pa nova ‘shuttle’ mestna linija G5, ki vozi med študentskim kampusom, po Lentu preko Starega mostu do nakupovalnega središča Europark.

S katerimi (novimi) linijami do fakultet?

Če si vsakodnevni uporabnik mestnega prevoza, se zagotovo sprašuješ, kako boš prišel do svoje fakultete.
Na MOM izpostavljajo, da bo linija G3 predstavljala glavno prestopno linijo za vse študente ter dijake, ki se v Maribor pripeljejo z medkrajevnimi avtobusi ali železnico.

Neposredno povezavo do študentskega kampusa, s postankom pri FERI-ju, naj bi predstavljala linija G5. Če si študent Pravne ali Ekonomske fakultete, ti bo najverjetneje prav prišla linija G3. Obe omenjeni liniji bosta prišli prav tudi vsem študentom Tehniške fakultete.

V kolikor je tvoja fakulteta na drugi strani Drave (govorimo o Medicinski in Zdravstveni fakulteti), se bo najbolje spoprijeti z linijo G3, v poštev pa bosta prišli tudi liniji G1 in G2.

MOM prebivalce poziva k podajanju predlogov

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico podati svoje pripombe in predloge. V okviru tega je gradivo, kjer bodo predstavljeni predlogi sprememb avtobusnih linij in ostalih sprememb javnega potniškega prometa, javno razgrnjeno od 12. januarja 2024 do vključno 12. februarja 2024. Do gradiva lahko dostopaš na:

  • Spletni strani Mestne občine Maribor na tej povezavi.
  • V prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 105) v času uradnih ur.
  • Na sedežih mestni četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur.

MOM bo prejete predloge in pripombe javnosti preučila in do njih s strokovnim mnenjem načrtovalcev zavzela stališča. Vsi odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani občine.

Rebeka MIKŠA
Unsplash

Rebeka Mikša

Novinarka

Sorodni članki

Back to top button